Anställda på HVB-hem kompetensutvecklas via uppdragsutbildning.

Behandlingshemmet HVB A.R.T såg ett kompetensbehov i sin verksamhet och hörde av sig till TUC för att få hjälp att fylla dessa luckor med ny färsk kompetens. Utifrån deras behov och önskemål skapade TUC en uppdragsutbildning, helt skräddarsydd för behandlingshemmet. Alexander Makdissi på HVB A.R.T, gick den anpassade kursen i TUC:s regi, ledd av utbildningskonsulten Susanne Didriksson.

”En fantastisk möjlighet”

Susanne Didriksson som föreläst hos TUC vid ett flertal tillfällen är utbildningskonsult och berättar om innehållet i kursen, som till största delen fokuserar på övergripande bemötande i behandlingsarbete: ”Deltagarna lär sig om motiverande samtal, traumafokuserad omsorg, bemötande vid självskadebeteende samt neuropsykiatri och lågaffektivt bemötande.”

Alexander berättar att kursen har pågått under ett antal halvdagar och att det varit ett bra upplägg. ”Att ändra vardagen och börja plugga känns fantastiskt. Jag är normalt sett inte en person som gillar att plugga, men det här passar mig då det är en intensivkurs som man får ut väldigt mycket av.” menar han. Han berättar att arbetsgivaren har gett möjlighet till vidareutbildning vilket är en förmån eftersom det många gånger är ett krav att inneha dessa kunskaper om man vill arbeta på HVB-hem. ”Det är en fantastisk möjlighet att få gå utbildningen via arbetsgivaren.” säger han.

Alexander trivs väldigt bra i sin yrkesroll och menar att det absolut bästa med arbetet är att kunna stötta vuxna, ungdomar och barn för att förbättra deras vardag.
Han påpekar att det är nyttigt att ta till sig ny kunskap: ”Man tror man vet så mycket, men man inser att det finns mer att lära och så mycket nytt man kan relatera till. I kursdelen som handlar om att traumatisering kan vara grunden till ett barns problem, känner jag är extra viktig att lära mig. Det är lätt att säga att man förstår ett barn, men när man inte har varit med om samma händelser så förstår man egentligen inte.”
Alexanders förväntningar på sin egen arbetssituation efter avslutad utbildning är att bli bättre på det han gör och veta hur han ska agera i unika situationer.

Smörgåsbord som passar många

Susanne berättar att deltagarna är väldigt intresserade, engagerade och aktiva. ”Deltagarna själva väljer ut vad som är viktigast för dom att ta med sig från kursen. Det kan vara så att en av deltagarna har saknat en viss kunskap som är viktig för just den personen, men en annan deltagare tar med sig en annan del. Därför är utbildningen så bra upplagd, det blir lite som ett smörgåsbord som kan passa många. Har man kunskap sedan tidigare i vissa delar kan man se det som repetition och ges möjlighet att ställa fördjupningsfrågor”.
Susanne menar att utbytet mellan deltagarna också är bra och viktigt: ”Alla vill vara med och bidra. Det är en fördel att deltagarna redan har viss kunskap då man kan lära av varandra och uppleva givande diskussioner.”

”Extra viktigt är att man fått jobba aktivt genom rollspel och diskussioner” påpekar Alexander och fortsätter: ”Det handlar inte så mycket om att sitta och lyssna och skriva, utan man har verkligen fått lära sig genom att delta och vara aktiv i klassrummet, man lär sig genom att arbeta på det sättet.”

Kursen har inga examinerande uppgifter utan här är det aktiva deltagandet viktigast. ”Det är en väldigt rolig och engagerad grupp som alla arbetar inom samma område och kan diskutera och reflektera genom att dela med sig av egna erfarenheter från verkligheten.” säger Susanne. ”Med de teoretiska kunskaper som jag förmedlar under kursen så knyter vi ihop delarna riktigt bra.” avslutar hon.