Hållbart byggande och arbetsledning gav Valmire ny inblick.

Valmire Huskaj valde att läsa kursen Hållbart byggande och arbetsledning, något som gett henne en ny inblick i branschen och verktyg som hon kan applicera på sitt arbete som projektingenjör.

Stort behov av ledare

Kursen Hållbart byggande och arbetsledning blev beviljad i juli och första gruppen kursdeltagare är redan igång och klara med första delen. Niklas Carlborg arbetar som projektledare på Sweco och är undervisande konsult i kursen.

”Den här kursen ger kursdeltagarna vad de som ledare behöver för att skapa en trygg, hållbar och utvecklande miljö för sina medarbetare. Förhoppningen är också att de efter kursen slut lärt sig lite mer om sig själva och vilken sorts ledare de är och vill vara” förklarar Niklas.

Som verksam i branschen ser Niklas ett stort behov av ledare inom området som har fokus på hållbarhet och klimatanpassningar.

”Vi har alla ett ansvar inom bygg- och fastighetsbranschen att stärka ledarskapet för att skapa trygga, utvecklande och hållbara arbetsplatser. Vi behöver se till att ge oss själva bästa förutsättningarna att sänka klimatpåverkan, ha schyssta arbetsvillkor och säker arbetsmiljö” menar Niklas Carlborg.

Haft stor nytta av kursen

Valmire Huskaj läser kursen och ser att den första delen i kursen verkligen gett utdelning. ”Kursen gav en väldigt bra helhetsbild av vad det handlar om att vara ledare och jag känner att jag kunnat applicera det vi lärt oss i kursen på mitt arbete idag.”

Fått inblick i hela processen

Valmire arbetar som projektingenjör på en konsultfirma där hon är med och jobbar med olika projekt inom renovering. ”Projekten ser väldigt olika ut, men jag arbetar mycket med renoveringar av bostadsfastigheter. Jag som arbetar som beställare fick genom de andra kursdeltagarna som arbetar inom entreprenad intressanta diskussioner och en inblick i hela processen. Det kommer jag att ha mycket användning för i mitt arbete” berättar Valmire.

Fler bör våga läsa en kurs

Innan Valmire påbörjade kursen kände sig tveksam att läsa på yrkeshögskolan då det kändes stort och tidskrävande då hon ändå jobbar. ”Jag tror att många kan tycka att det blir en stor sak att ansöka och registrera, men det är ju verkligen inte som att sätta sig i skolbänken. Det här är saker man verkligen vill läsa” säger Valmire och berättar att hon redan nu börjat kika på vilka andra kurser hon kan läsa.

”Jag blir ju även erbjuden kurser via mitt företag men då är det mer kurser som är koncentrerade kring en produkt. Kursen på TUC har gett en bra helhetsbild av hållbart byggande och vad bra ledning innebär. I andra delen kommer vi att fördjupa oss mer. Få en chans att djupdyka och det är bra!” menar Valmire.

Uppstått givande diskussioner

När det kommer till kursens upplägg så tycker Valmire att TUC Yrkeshögskola hittat ett bra koncept. ”För mig var det viktigt att kunna läsa på distans och känner att det har varit otroligt smidigt att gå kursen. Från TUCs sida har varit väldigt transparenta när det kommer till sättet att arbeta och kursen känns väldigt förberedd” berättar Valmire.

För henne gav den handledning som gavs varje vecka. “Vi hade väldigt intressanta diskussioner och Niklas lyfte väldigt bra frågor som skapade givande samtal. Då vi alla kom från olika delar av branschen så fick vi en bra inblick i varandras roller” förklarar Valmire.

Kurs som passar dem i bygg- och fastighetsbraschen

Valmire rekommenderar gärna andra att gå kursen. ”Om man arbetar inom byggbranschen som ledare eller vill bli ledare, så är detta en bra kurs att gå. Kursen passar även dem som jobbar inom fastighetsbranschen inom byggrelaterade projekt och vill lära sig mer om klimatpåverkan” säger Valmire Huskaj.