Mattias lät inte synskadan hålla honom tillbaka.

Mattias Flodin jobbade som elektriker, men när olyckan drabbade honom behövde han tänka om gällande yrke. Nu har han tagit examen från TUC Yrkeshögskola som Företagssäljare.

Under examenstider är det många som stolt kan meddela att de tagit sig genom en utbildning och kommit ut på andra sidan med en yrkestitel, och redo att kasta sig ut i arbetslivet. Mattias Flodin är en av dessa studerande. Han har dessutom tagit sig genom sin studietid med utmärkta resultat trots att hans synskada ibland ställt till det. Mattias drabbades 2019 av allvarliga följder av en lunginflammation orsakad av en vanlig säsongsinfluensa. ”Jag låg nedsövd fem veckor och när de väckte mig kunde jag inte se” berättar Mattias. Efter noggranna undersökningar kom läkarna fram till att nerven mellan ögat och hjärnan hade dött. För Mattias innebar detta en stor omställning. Han hade arbetat inom transportbranschen, omskolat sig till elektriker men hann bara jobba ett år som elektriker innan han drabbades.

Mattias förstod att det skulle bli svårt att arbeta som elektriker och att han behövde fundera på vad han skulle göra i stället. Andreas, som han träffade när han skulle lära sig att navigera sin nya dator, hittade utbildningen som passade Mattias. ”Sent på sommaren hittade Andreas programmet Företagssäljare på TUC Yrkeshögskola som lät intressant. Utbildningen hade öppet för sen ansökan så jag kontaktade utbildningsledaren Sofie Kalén för att höra om det var möjligt att läsa kursen trots synskadan. Sofie funderade en liten stund och sa sen att hon tyckte att det inte skulle finnas någon anledning att jag inte kunde skicka in en ansökan, så då gjorde jag det”.

I samråd med syncentralen, som arbetar med synskadades rehabilitering och habilitering, kom de fram till att Mattias skulle besöka TUCs lokaler i Tranås för ett möte. ”Här hade de på TUC tänkt ett steg längre och meddelade att programmet skulle ha ett fast klassrum så att jag lätt skulle kunna orientera mig. Sen var både Sofie och ledningen öppna för kritik och hade en vilja att ändra sånt som inte fungerade” förklarar Mattias. När utbildningen körde igång föll saker på plats. En kurskamrat erbjöd sig att anteckna och dela med sig till Mattias vilket gjorde det möjligt för honom att kunna ta del av utbildningen.  ”Ledningen hade tagit med det som en punkt de skulle hjälpa mig med, men när min kurskamrat erbjöd sig så löste det sig naturligt.”

Klart att man stöter problem menar Mattias, men säger att det mesta har gått att lösa. För honom har programvaran varit något som blivit svårare att hantera på grund av synskadan.  ”Powerpoint är inte anpassat för synskadade då de visuella detaljerna inte förklaras, vilket gör det väldigt svårt att sålla det som är viktigt. Här hade jag bra anteckningsstöd så det hjälpte mig.” Mattias berättar att han under sin utbildning inte behövt påpeka att han behövt extra stöd utan både utbildningsledarna och utbildningskonsulterna har gjort vad de kunnat för att underlätta för honom. Däremot märker Mattias att det fortfarande finns okunskap när det kommer till synskadades situation. ”När jag kontaktade ett företag om LIA-plats meddelade de att de inte hade möjlighet att ta emot en synskadad. Jag frågade om det handlade om att jag inte skulle kunna utföra uppgifterna, men det var inte problemet. Det var att de inte hade någon som kunde lotsa runt mig och hjälpa mig med trapporna. Det har jag ju inget behov av!” skrattar Mattias och menar att många inte vet vad det innebär att vara synskadad. När det kommer till att navigera sig fram har Mattias fått bra hjälp. Vid sin sida har han ledarhunden Flisa som guidar honom rätt. Hon har blivit lite av klassens maskot och vid examensceremonin tilldelades Flisa ett stipendium, något som gjorde Mattias väldigt stolt.

Mattias är glad att han vågade ta steget, men samtidigt tror han att det är många andra synskadade som inte vågar ta plats i samhället. ”Vi synskadade tar inte den plats vi har rätt till och jag tror att det handlar om en rädsla att inte hitta.” menar Mattias. Nyckeln till att lyckas med att ta sig an en utbildning när man har behov av specialanpassningar är att vara tydlig med när man inte har förstått eller när det inte fungerar, menar Mattias Flodin och understryker att det ju egentligen gäller alla oavsett om man är synskadad eller inte. ”Man behöver vara tydlig med sina behov och ha en dialog med sin utbildningsledare!”

Mattias strategi i utbildningen har helt klart varit en framgångsfaktor och han har klarat programmet med goda vitsord från både utbildningsledare och LIA-handledare. ”Jag är glad att jag tog chansen att utbilda mig och att detta ska leda till en anställning i framtiden” berättar Mattias Flodin. Han hoppas att kunna inspirera andra i samma situation att våga ta steget och utbilda sig.