De vidareutbildar sig till stödpedagog.

Sandra, Andreas och Sara vill ge personer med funktionsvariationer bästa möjliga förutsättningar att klara sin vardag.

Det här har varit de två roligaste åren jag haft så funderar du på att läsa till stödpedagog så är mitt tips att söka. Jag har inte ångrat det en sekund.” säger Sandra. Tillsammans med Andreas och Sara pluggar Sandra till stödpedagog. Utbildningen är en vidareutbildning för personer som har yrkeserfarenhet inom området stöd till personer med funktionsvariation. Efterfrågan på stödpedagoger med rätt kompetens är stor och finns inom många olika verksamheter, både i den offentliga och privata sektorn. Den finns hos personer med funktionsvariationer i alla åldrar och i flera olika verksamheter.

Att arbeta som stödpedagog tycker Sandra, Andreas och Sara är både utmanande och utvecklande. “Det mest utmanande är att den målgrupp vi får jobba med är väldigt olik i beteende från dag till dag och ibland från timme till timme. Målgruppen du jobbar med ger ett utmanande socialt beteende som du som stödpedagog måste hantera både akut men även på långsiktig basis. Det bästa är att en dag aldrig blir lik en annan och variationen gör att det är spännande att gå till jobbet.” säger Andreas. Sandra fyller i: “Tanken är att man ska stanna upp, utforska problemet och de faktorer som finns omkring och sen stötta personen/gruppen så att man tillsammans når fram till en positiv riktning. Det är ett coachande förhållningssätt med syftet att leda fram till utveckling och delaktighet.

Åtta veckor av studietiden är förlagd till en arbetsplats, så kallat Lärande i arbete, LIA. Under praktiken får den studerande återkoppla till vad den har lärt sig, både praktiskt och teoretiskt. Sandra är mycket nöjd med sin LIA och tycker den har varit spännande, lärorik och med bra utmaningar. Hon berättar: ”Det är en sak att sitta vid en dator eller i en bänk och lära sig metoder, en helt annan att faktiskt få möjligheten att prova sitt nya kunnande ute i verksamheterna. Jag har fått en tydligare helhetsbild av yrket efter att ha varit med någon som redan arbetar.” Sara fick sin praktik validerad då hon kunde tillgodoräkna sig tidigare arbetserfarenhet. Sara förklarar upplägget: “Det jag behövde göra var att skriva rapport, loggbok och få ett bedömningsunderlag av min handledare. Även om den praktiska delen blir validerad behöver man fortfarande göra dessa delar.

Sara menar att du som stödpedagog behöver vara en lösningsfokuserad, nyfiken, lyhörd och utforskande observatör med goda förmågor till kommunikation. “Som stödpedagog får du anpassa dig till de människor du möter, sätta dig in i andras situation och verklighet som ibland skiljer sig från vår egen upplevelse av saker och ting. I rollen som stödpedagog får vi möta personal och personalgrupper som är i behov av stöd och handledning, men får också möta individen direkt. Du arbetar med allt från att stötta personal i dokumentation och grupprocesser till att ha samtal med individen. Som stödpedagog ser du till att individen alltid står i centrum och att det finns ett individfokus hos personal.

Efter examen har du som stödpedagog ökade kunskaper om olika funktionsvariationer, dess uttryck och konsekvenser genom alla livsfaser på individ- och gruppnivå. Du är ett stöd för individen och dess anhöriga, samtidigt som du även har en handledande roll för kollegor i din egen verksamhet.

Utbildningen sker på distans, vilket kan verka lite avskräckande för en del personer. Sandra menar att det går fort att lära sig och att plugga på distans är en stor möjlighet att själv styra över sin egen tid. “Det är lätt att lära sig hur det fungerar med att se föreläsningar, lämna in uppgifter och ha diskussioner via videosamtal. En distansutbildning skapar större möjlighet för dig att anpassa studierna utefter dig själv och din vardag. Det blir en större flexibel tillgänglighet än om du måste vara i ett klassrum.

Sara tycker det är viktigt att ta tillvara på studierna, och att lägga ner den tid som behövs. “Använd tiden till att studera! Åk på de fysiska träffarna för att få nytändning och energi till hemmastudier. Om det känns mycket, fundera över om du verkligen lägger ner de 20 timmar i veckan som halvtidsstudier innebär. Om inte? Gör det! Utnyttja möjligheten till handledning och feedback. Ta kontakt med några av dina klasskamrater som du trivs med så ni kan fungera som ett bollplank för varandra samt ge varandra stöd. Sug i dig allt du kan, och om du jobbar samtidigt, så var i det du lär om för tillfället så du får möjlighet till en slags mental praktik.

Att dra nytta av klasskamraternas kunskap och komma väl förberedd tycker Andreas är en viktig del. “Tänk på att ha roligt och samverka mycket med dina klasskamrater. Tillsammans implementerar ni ytterligare mer kunskap till varandra. Börja fundera på examensarbete och LIA redan vid utbildningsstarten, det kommer att öka dina chanser att lyckas avsevärt bättre med dina studier.

På frågan om vem yrket passar för är de rörande överens, yrket passar dig som har ett genuint intresse för människor och som värnar om de utsatta i vårt samhälle. Du ska även tycka om att arbeta lösningsorienterat och ha förmågan att tänka kreativt. “Du ska gilla att hantera svåra lägen där du måste vara flexibel att hitta lösningar på problem som uppkommer. Det kan exempelvis vara att en individ på grund av dåligt mående blir utåtagerande där du måste hitta sätt för att bemöta och lugna ner individen. Du bör ha en god hand med människor och ett stort empatiskt förhållningssätt.” säger Andreas.