Första kursen rivstartade utbildningen Digital marknadskommunikatör.

En av våra klasser från distansutbildningen Digital marknadskommunikatör har haft en väldigt spännande verklighetsförankrad uppgift i den första kursen, som de redovisat under en fysisk träff på skolan i Tranås. Vi träffar studerande Lukas Lindgren och Zara Andrén som entusiastiskt berättar om hur de upplevt starten av utbildningen.

Många karriärmöjligheter

Lukas berättar att han valt att söka till utbildningen eftersom han länge haft ett intresse av digital marknadsföring, och ser hur den här typen av yrkesroll ökar mer och mer. ”Den här rollen kan vara väldigt bred, men det går också att rikta in sig på specifika områden om man vill.” menar han. De allra flesta företag marknadsför sig idag i någon typ av digital kanal, och många som inte har erfarenhet eller kunskap upplever det svårt att slå igenom det ständigt ökande mediebruset. Lukas påpekar att det därför finns många karriärmöjligheter: ”Yrkesrollen handlar i stort om att förmedla ett varumärkes budskap på rätt sätt, med hjälp av relevanta verktyg, i rätt kanaler och i rätt tid med mål att öka värdet hos kunden eller företaget.

Zara har tidigare arbetat som butikskommunikatör och upplever att stor del av handeln går i ganska rask takt mot digitala plattformar och vill därför inhämta kunskaper inom digital marknadsföring och e-handel för att trygga framtiden inom en bransch hon trivs i.

Kräver ingen tidigare erfarenhet

Som digital marknadskommunikatör kan man arbeta med alltifrån inlägg och annonsering på sociala medier, text och journalistik till bildbehandling och webb. Till rollen hör också att analysera resultatet av de insatser man gjort för att hela tiden kunna optimera marknadsföringen. Utbildningen kräver ingen tidigare erfarenhet från området och passar de flesta som är beredda att kasta sig in i en föränderlig bransch där det gäller att ständigt hålla sig uppdaterad. ”Man bör vara driven, ha ett intresse för att omvärldsbevaka sitt område och ska nog inte vara rädd för förändring.” påpekar Zara. Lukas håller med och menar att man inte får vara rädd för att testa sig fram, det är bättre att prova något nytt och lära sig av sina misstag än att inte göra någonting alls. ”Att våga chansa är viktigt i den här rollen, då det inte alltid finns något rätt eller fel.” säger han.

”LIA är en av anledningarna jag har valt en YH-utbildning”

Klassen kommer under två 10-veckors LIA-perioder (Lärande i arbete) att få tillämpa den förvärvade kunskapen hos riktiga företag, vilket de båda anser är en stor fördel med utbildningen. ”LIA är jättebra. Det bästa sättet att lära sig är att få testa teorin i praktiken.” tycker Lukas. Det är också ett bra tillfälle att få prova vilken inriktning man tycker är mest intressant. Zara menar att det också är ett ypperligt tillfälle att skapa nya kontakter för framtiden. Hon hoppas också vara en tillgång för företaget under praktiktiden. ”LIA är en av de främsta anledningarna jag har valt en YH-utbildning.” säger hon.

Nätverka och diskutera under de fysiska träffarna

Det är inte bara under LIA-perioderna man har möjlighet att utöka sitt branschnätverk. Under utbildningen träffas klassen ett antal gånger fysiskt. Förutom att till exempel lyssna till intressanta gästföreläsare eller få arbeta tillsammans så har man vid dessa tillfällen möjlighet att knyta nya kontakter med såväl klasskamrater som föreläsare. ”För mig handlar det om 37 nya kontakter bara i klassen, som man kan betrakta som framtidens kollegor. Man har också chans att nätverka med till exempel branschverksamma föreläsare.” säger Zara. Lukas påpekar att man under de fysiska träffarna också får möjlighet till diskussioner av en annan dynamik än de som sker online, samt att man lär känna sina klasskamrater lite bättre vilket bidrar till ett enklare samarbete online. Även att utbildningen till största del sker på distans är både Zara och Lukas mycket positivt inställda till att det ingår vissa träffar trots att det är långt geografiskt avstånd till skolan för vissa i klassen. Zara bor i Västerås, och menar att det är värt att åka till träffarna då de tillför ett stort mervärde till utbildningen som man annars missar.

Utbildningskonsulterna är verksamma inom branschen

YH-utbildningar är utformade för att innehålla exakt den kompetens som efterlyses på arbetsmarknaden. Alla undervisande konsulter är personer som är verksamma inom den specifika branschen och har därför relevant kunskap att förmedla till de som läser utbildningen. Målet är att de studerande ska kunna gå direkt in i yrkesrollen efter avslutad utbildning. Zara och Lukas är väldigt imponerade över konsulternas kunskap. ”Jag visste att skolan samarbetade med näringslivet, men inte att det var såhär bra! Jag är väldigt imponerad hittills och man förstår att föreläsarna verkligen kan sitt område.” uttrycker Zara.

Rivstartade utbildningen

I utbildningens första kurs var marknads- och försäljningschef Richard MacDowell ansvarig konsult. Richard har flera års erfarenhet inom branschen och rivstartade utbildningen med att ge klassen en uppgift att ta fram en marknadsplan för teatergruppen Teateri. Klassen delades upp i grupper och fick fria händer att arbeta fram en strategi utifrån de teoretiska delar Richard förmedlat. Under kursens sista vecka redovisade grupperna sina resultat och samtliga presentationer togs emot väldigt väl av både Richard och teatergruppen.

Klassen imponerade

Jag är grymt imponerad av denna klass och vi fick något magiskt ihop! Det är ytterst ovanligt att alla i klassen ställer upp och är studiemotiverade. Samtliga var på hugget, delaktiga, vetgiriga och gjorde sitt yttersta för att ta till sig den kunskap och teori som jag försökte förmedla. En oerhört tuff och lärorik kurs som ställde höga krav på de studerande att både ta till sig teorin och att omvandla det till praktiskt användande. För de studerande är det så mycket mer givande att få ett konkret uppdrag från en verklig uppdragsgivare och för uppdragsgivaren blir det en fantastisk möjlighet att få dedikerade studerande som belyser deras organisation utifrån. De får samtidigt i detta fall 10-talet marknadsplaner där de kan plocka russinen från kakan och få ihop en fantastisk marknadsplattform av alla de olika arbetena. En win-win för samtliga inblandade! Jag är grymt imponerad av de studerande på denna kurs och den magi som det ledde till!” säger Richard.

Lisa, som är producent på Teateri, var även hon väldigt positivt till klassens resultat. ”Vi är otroligt imponerade av all kunskap och klokhet som de studerande förmedlade. Det krävs otroligt engagemang och mycket jobb för att få fram ett sådant resultat på så kort tid. De har redan i sin första kurs bevisat att de brinner för detta ämne och vi har redan börjat jobba med deras idéer, som för övrigt är i världsklass! Vi är fortfarande helt mållösa!” uttrycker hon.

Det ultimata kvittot

Lukas och Zara känner sig väldigt glada att prestationerna uppskattats, och de tycker det har varit mycket roligt att arbeta för ett verkligt företag. ”Att få den feedbacken från ett riktigt företag är väldigt värdefull.” säger Lukas. Zara instämmer: ”Det är det ultimata kvittot på att man lärt sig och är på väg åt rätt håll.

En investering

Om du har tankar på att börja studera vill Zara och Lukas uppmana till att ta chansen även om man tvekar. ”Oavsett vad som händer i framtiden har man med sig utbildningen i bagaget. Jag ser det som en investering.” säger Zara. Lukas menar att man ibland behöver gå utanför sin comfort zone. Kanske för att upptäcka möjligheter man inte ens visste fanns.