Sandra vågade att ta steget vidare.

Sandra Wall läste stödpedagogutbildningen på TUC Yrkeshögskola och tycker att hon fått de verktyg hon behöver för att bemöta dem hon arbetar med på rätt sätt i sin yrkesroll.

Innan Sandra bestämde sig för att söka till stödpedagogutbildningen arbetade hon som stödassistent men kände att hon ville fördjupa sin kunskap och ta nästa steg i karriären. När Sandra hittade vidareutbildningen till stödpedagog på TUC tyckte hon det kändes spännande. Här fanns en utbildning som erbjöd något annat än medicinsk fortbildning utan fokuserade mer på etik och bemötande, en kunskap som hon och flera kollegor anser har saknats. ”Att arbeta inom funktionshinderomsorgen innebär att man kan hamna i etiska dilemman och då behöver jag veta vad som är lagligt, lämpligt och tillgängligt” förklarar Sandra. Hon menar att det finns en risk när personal inte vet vad som gäller rörande lagar, lämplighet och etiska grunder, där beslut i stället baseras på egna värderingarna och gruppens tyckande.

Susanne Wardh är enhetschef på daglig verksamhet i Jönköping och ser fördelarna med att hennes personal väljer att vidareutbilda sig. Hon menar att många som kommer från gymnasiet och läst antingen Vård- och omsorgsprogrammet eller Barn- och fritidsprogrammet har en del av de kompetenser som krävs men inte tillräckligt. ”Dessa gymnasieutbildningar ger inte tillräcklig kompetens vad avser förståelse för olika funktionsnedsättningar, olika kommunikationsstöd och olika individuella lösningar, samt olika pedagogiska modeller för att säkerställa medbestämmande i insatsen och delaktighet för den enskilde” säger Susanne och menar att utbildningen för stödpedagog ger just denna kompetens.

Idag arbetar Sandra Wall som stödpedagog och är med i arbetet med att starta upp en ny daglig verksamhet för personer med komplexa behov. ”Det bästa med mitt jobb är förändringen och utmaningen. Mitt arbete varierar i vad som finns på min agenda vilket är väldigt stimulerande. Jag får träffa nya människor och hamna i nya situationer. Jag vill kunna använda de kontakter jag har och det jag själv kan för att göra skillnad för någon annan” förklarar Sandra.

I sin nya yrkesroll känner Sandra att hon även kan vara ett stöd i handledning, svåra samtal, eller etiska dilemman, vilket hon menar gäller i möten med deltagare, personal, anhöriga och chef. ”Det är roligare för alla att arbeta i en verksamhet med hög kompetens där fokus är på att säkerställa det pedagogiska arbete och stödpedagoger bidrar till detta” förklarar Susanne Wardh.

När Sandra ser tillbaka så är hon glad att hon vågade ta steget. Hon känner att hon vann på ett professionellt och personligt plan när hon började studera på TUC Yrkeshögskola. ”Det bästa med utbildningen är all information, utbytet med andra studerande, möjligheten och hjälpen att få bli utmanad och lära känna sig själv och vad mina styrkor och svagheter är. Jag har även fått många nya kontakter som jag anser värdefulla även nu efter jag är färdigutbildad” berättar Sandra Wall.