Han är med och tar fram framtidens utbildningar.

Sibbe Silvéns engagemang att påverka utbildningsväsendet tar avstamp i hans och sonens ohållbara skolsituation. Sibbe ser möjligheterna i yrkeshögskolans flexibilitet vilket gjorde att han ville bli del av ledningsgruppen för E-commerce Manager.

Sibbes och sonens skolsituation motiverade honom

I mars 2023 gick Sibbe Silvén med i ledningsgruppen för programmet E-commerce Manager på TUC Yrkeshögskola. Sibbe arbetar med marknadsföring på företaget Bright Mind och har gedigen erfarenhet av E-commerce men att han skulle engageras i eftergymnasial utbildning var ingen självklarhet. ”Jag har ju förstått på senare tid att jag förmodligen har ADHD, precis som min son. Jag hade stora utmaningar i skolan vilket gjort att jag aldrig fått en gymnasieexamen” berättar Sibbe.

När han kom tillbaka till skolans värld som förälder till en son med medelsvår ADHD kände han att det var värre än när han själv hade problem i skolan. ”Vi var i kontakt med lärarna på skolan var och varannan vecka där lärarna pratade om hur stökig vår son var. Han var på jakt efter dopamin, som skolans miljö inte kunde erbjuda. Det var faktiskt en period där vi oroade oss över om vår son skulle överleva. Det var en så ångestfylld miljö för honom.”

Fokus låg på fel saker

Trots en del lyckade och mindre lyckade försök att hjälpa Sibbes son med skolsituationen så har de ändå inte kunnat hjälpa honom att möta hans behov. I skolan lyckades personalen inte heller att lyfta hans kvaliteter och kompetenser. ”Min son är fantastisk och har sidor som inte kommer fram i skolbänken. Vi ser ju vår sons kompetenser, som när han spelar dataspel. Han är strategisk, praktisk och väldigt duktig på engelska.”

Även om Sibbes son är hemmasittande idag så vet Sibbe att sonen kan nå sina mål när han väl hittat sitt syfte. ”När han fått sitt syfte så vet jag att det finns yrkeshögskolor som TUC som erbjuder program som han kan gå för att nå sitt mål”.

Ser att TUC-studerande har ett driv

Även om han inte suttit länge i ledningsgruppen för E-commerce Manager så har Sibbe god inblick i programmet. ”Jag har drivit företaget Bright Mind Agency där vi har tagit emot LIA-studerande från TUC och vi märkte ganska snart att dessa personer hade ett driv som vi inte sett hos studerande från andra utbildningsformer” berättar Sibbe.

Av de studerande som Bright Mind tagit emot så har alla erbjudits jobb efter examen. ”Vi såg att de hade ett helt annat driv än de som kom från andra skolor. Det kanske hänger ihop med att de som väljer yrkeshögskola har en tydligare målbild” säger Sibbe.

Glädje i att dela med sig av sin kunskap

Utöver att handleda LIA-studerande har Sibbe även varit involverad i programmets innehåll. ”Sofia Romedal, som är utbildningsledare för programmet frågade mig i höstas om jag kunde tänka mig att föreläsa för de studerande om AI. Vilken kick det var att föreläsa! Jag fick så mycket positiv feedback! Att få vara med och påverka andra på det sättet går knappt att beskriva” utbrister han. När Sibbe tillfrågades om han ville bli en del av E-commerce Managers ledningsgrupp fanns det ingen tvekan om att tacka ja.

Bra för alla parter

Sonens kamp med skolans värld blev det som inspirerade Sibbe Silvén att engagera sig i den utbildningsform som erbjuder en större flexibilitet och en annan syn på vad reell kompetens är. ”Jag älskar att ligga i framkant och jag älskar att dela med mig av det jag har lärt mig. Om TUC vill låta mig få vara med och dela det jag kan så gynnar det ju både mig och de studerande. Det är en win, win, win! Det är en win för mig när jag får vara med och påverka. Det blir en win för de studerande när de får den kompetens de behöver och det blir en win för vårt företag när vi ska anställa de studerande när de har examinerats.”

Fler borde ta chansen att påverka utbildningar

Sibbe är förvånad över att inte fler ser möjligheten i att sitta med i en ledningsgrupp och kunna säkerställa den kompetens som behövs i den bransch man är verksam i. Vill du vara med och forma morgondagens utbildningar? Läs mer om våra utbildningar och hitta utbildningen som passar just ditt företag.