Therese tog sin examen genom YH-flex.

Hösten 2021 startade MYH sin försöksverksamhet YH-flex och TUC fick då möjlighet att erbjuda personer med yrkeserfarenhet att på ett snabbt och flexibelt sätt nå en examen inom det område man arbetar inom. Ett halvår efter start är nu Therese Kanerva klar med studierna och kan titulera sig behandlingspedagog. Grattis Therese!

YH-flex innebär att du efter valideringsprocessen som sker i samarbete med oss som utbildningsanordnare, får en individuell studieplan som innehåller de kurser eller kursmoment som du saknar för att erhålla examen. Utbildningslängd och omfattning kan därför variera, beroende på hur mycket du har med dig i bagaget sedan tidigare.

Vad arbetar du med idag?

Jag arbetar med vuxna mellan 18–45 år på ett HVB-hem. Min yrkestitel är idag behandlingspedagog och innan jag påbörjade mina studier arbetade jag som behandlingsassistent.

Vad fick dig att söka YH-flex?

Mina chefer på mitt arbete frågade om jag ville söka till TUC. Jag sa ja eftersom jag ville få den yrkestitel jag är värd utifrån de arbetsuppgifter jag utförde på mitt arbete.

Vilka är fördelarna med den här utbildningsformen?

En stor fördel är att jag kunde arbeta samtidigt som jag studerade. Att jag kunde få möjlighet att förkorta min studietid med de kunskaper och erfarenheter jag redan besitter.

Vad innebär det för dig och din fortsatta yrkeskarriär?

Min examen innebär att jag har fått en  ny arbetstitel och en högre lön. Den har även gett mig ett bredare val av andra arbeten.

Hur har du upplevt själva genomförandet/upplägget?

Bra upplägg, passade mig perfekt! Med tanke på att jag har ett arbete på 100% samt en familj hemma, så fungerade det bra för mig. Jag kunde lägga upp min egen studietid samt att TUC i sina möten, uppgifter m.m. var flexibla.

På den stora bilden syns Niclas Andersson, ansvarig YH-flex, Therese samt Oskar Ericson som är utbildningsledare.