Ulrika inspirerades att arbeta mer hållbart och klimatsmart.

Maten har fått allt större fokus i klimatdebatten. Hur kan man minska matens klimatpåverkan, utan att göra avkall på kvalitén? Det fick Ulrika, enhetschef på Härnösands kommun, kunskap om när hon gick kursen Hållbar och klimatsmart mat inom restaurang.

När Ulrika fick se att TUC Yrkeshögskola erbjöd en kurs där hon fick fördjupa sig i matens påverkan på klimatet och vad hon kan göra för att skapa förändring kände hon sig lockad att söka. För Ulrika blev kursen ett bra tillfälle för kunskapsinhämtning, men även en chans till att kunna byta erfarenheter med de andra kursdeltagarna. ”Vi kunde dela med oss av tips och kunskaper från vår egen kommun och arbete. Ett samarbete och utbyte som vi även efter utbildningens slut kan använda oss av” berättar Ulrika.

Lätt att delta

Kursen är på distans vilket innebär att förinspelade föreläsningar och livetillfällen varvas och ger kursdeltagaren större frihet. Upplägget passade Ulrikas arbetssituation bra. ” Detta är en toppenbra utbildning med intressant innehåll och inspirerande kursledare. Att utbildningen är på distans gör det möjligt för många att enkelt kunna delta” förklarar hon.

Ett viktigt ämne

Att arbeta både hållbart och klimatsmart är något som Ulrika Olsson tycker är en självklar del i verksamheten. Hon har fått nytta av kursen och att det blivit en del av hennes verksamhet. ”Tillsammans med mina arbetskollegor och medarbetare jobbar jag för att finna hållbarhet i inköp, servering och olika arbetssätt.”

När Ulrika blickar tillbaka så tycker hon att kursen gav ett mervärde på många olika plan. ”Kursen har inspirerat mig att fortsätta mitt arbete för hållbarhet. Framför allt i mitt arbete men även att utvecklas mer hållbart hemma” berättar hon. Ulrika Olsson tycker att kursen var givande och att hon skulle rekommendera andra att gå kursen. ”Det är viktigt att vi serverar goda, näringsrika, hållbara och klimatsmarta måltider. Våra barn behöver upptäcka att det kan vara lätt att välja rätt. Att nyttigt och klimatsmart på menyn kan vara både gott och bidra till en bättre framtid” menar Ulrika.

Läs mer om kursen och skicka in din ansökan redan i dag!

Vanliga frågor