Ett framtidsyrke för dig med en teknisk ådra.

Är du teknikintresserad och gillar problemlösning? Då kan underhållstekniker vara yrket för dig. Utbildningen ger dig en bred teknisk kompetens för att ge dig rätt förutsättningar att kunna förebygga och avhjälpa driftstörningar samt driva förbättringsarbete inom industrin. Den snabba teknikutvecklingen och pågående digitalisering gör att branschen står inför ett stort kompetensbehov. Ett attraktivt framtidsyrke, helt enkelt.

Snabb teknikutveckling medför stort kompetensbehov
Hösten 2021 startar vi för första gången utbildningen Underhållstekniker i Linköping vilket industriföretagen i Östergötland är väldigt positiva till. Rekryteringsbehovet av underhållstekniker är nämligen mycket stort både nu och på flera års sikt och industrin har stora kompetensutmaningar.

Det stora kompetensbehovet beror på det ökade behovet av kompetensen som följd av teknikutvecklingen, pensionsavgångar och den kunskapsdifferens som vi ser komma, menar Torsten Ekström, VD vid Riksorganisationen Svenskt Underhåll.

Det finns indikatorer från branschen på att det rör sig om så mycket som 5 000 tjänster per år. Kompetensbehovet beror på den snabba teknikutvecklingen, framför allt inom automation och digitalisering, som nu sker i branschen. Förutom dessa siffror tillkommer pensionsavgångar och en kompetensdifferens, den nuvarande traditionella underhållskompetensen kommer att behöva kompletteras mot den mer datadrivna och digitaliserade verksamheten som vi nu står inför.

Vad arbetar man med?

Vad jobbar man då med som underhållstekniker? Jo, man felsöker, utreder och löser driftsproblem. Rollen, som också kan benämnas servicetekniker eller underhållsmekaniker, har en viktig roll i en verksamhet. Vardagliga arbetsuppgifter består av reparation, underhåll, nyinstallation, felsökning och dokumentation.

– I den här yrkesrollen arbetar man med den senaste tekniken. I många fall används robotar inom industrin, och i din roll som underhållstekniker sköter du driften av dessa, förklarar Göran Wiggur, utbildningsledare.

I arbetet ingår även dokumentation samt att kunna läsa och tolka ritningar och manualer och passar dig som vill vara delaktig i både planering och operativt underhåll. Utbildningen ger dig rätt förutsättningar och teknisk kompetens för att du ska kunna planera och förebygga driftproblem samt avhjälpa det dagliga underhållet i syfte att effektivisera verksamheten.

Säker marknad för jobb genom samarbete med arbetslivet

I Östergötlands län finns i nuläget ingen annan utbildning till underhållstekniker. De industriföretag som är i behov av underhållstekniker har därmed inga närliggande utbildningar att rekrytera ifrån. Utbildningen är därför extra attraktiv för de som vill ha nytt jobb snabbt.

En YH-utbildning är inte onödigt lång, menar Malin Kvarnström, affärsutvecklare på TUC Yrkeshögskola, när vi pratar om fördelarna med yrkeshögskolan. Hon fortsätter:

Underhållsteknikerutbildningen pågår heltid under cirka två år. Att våra undervisande utbildningskonsulter dessutom är verksamma i sin bransch och har den kompetens som är aktuell gör också studierna intressanta och förstärker verklighetsförankringen.

LIA utgör en tredjedel av utbildningen

När man pluggar en yrkeshögskoleutbildning läser man teoretisk kunskap samtidigt som man lär känna näringslivet längs vägen genom praktik och arbetslivsförankrade uppgifter. Praktiken, som på yrkeshögskolan kallas LIA (lärande i arbete) utgör hela 22 veckor vilket motsvarar cirka en tredjedel av utbildningen. Malin förklarar att alla TUC:s utbildningar är framtagna i samarbete med – och i många fall initierade av – företag från den aktuella branschen. Detta för att innehållet i utbildningarna ska bli så aktuella som möjligt och matcha det kompetensbehov som finns i arbetslivet, och för att de studerande ska kunna ta sig an yrkesrollen direkt efter examen. Yrkeshögskolan bedriver bara utbildningar där det finns en säker marknad för jobb.

Gör ett smart val och utbilda dig till underhållstekniker. Din kompetens behövs inom industrin!