YH-flex första examen.

YH-flex är en försöksverksamhet inom yrkeshögskolan. Det innebär att man som studerande genom validering i vissa fall kan tillgodoräkna sig yrkeserfarenhet för att på ett snabbt och flexibelt sätt nå en yrkeshögskoleexamen inom det område man är verksam i.

Efter valideringsprocessen som sker i samarbete med oss som utbildningsanordnare, får man en individuell studieplan som innehåller de kurser eller kursmoment som saknas för att erhålla examen. Utbildningslängd och omfattning kan därför variera, beroende på hur mycket du har med dig i bagaget sedan tidigare.

Tina Ånell är den första studerande som nått sin yrkeshögskoleexamen genom just YH-flex och kan nu officiellt titulera sig stödpedagog.

Vad arbetar du med idag?

Min yrkestitel är i dag stödassistent.

Vad fick dig att söka YH-flex?

Jag vill kunna arbeta som stödpedagog, med formell behörighet baserat på mina tidigare utbildningar och erfarenheter. Tack vare att få möjligheten att validera tidigare erfarenheter och utbildningar möjliggjordes studier i förhållande till mitt nuvarande arbete.

Vilka är fördelarna med den här utbildningsformen?

Flexibiliteten och tillvaratagande av tidigare erfarenhet och kunskap, samt den individuella anpassningen och studieupplägget.

Vad innebär det för dig och din fortsatta yrkeskarriär?

Det öppnar möjlighet att söka och arbeta med de arbetsuppgifter som en stödpedagog arbetar med. Det blir tydligare för arbetsgivare vilka kunskaper jag har och öppnar också nya vägar.

Hur har du upplevt själva genomförandet/upplägget?

Upplägget har passat mig som hand i handske. Jag hade inte riktigt koll på hur den första tiden från start till igångsättandet skulle se ut, vilket innebar en del väntan för att komma i gång. När valideringsperioden sedan var klar, och jag fick komma i gång, så gick det som tåget.

På den stora bilden syns Annica Sjunnesson, utbildningsadministratör, Tina, Niclas Andersson, ansvarig YH-flex samt Sofie Gustafsson som är utbildningsledare.