Auktoriserade av utbildningsföretagen.

TUC Sweden AB är medlemmar i Almega Utbildningsföretagen.

4 april 2019

TUC Sweden AB är medlemmar i Almega Utbildningsföretagen och har ett kvalitetsarbete som godkänts i enlighet med Utbildningsföretagens kriterier för kvalitetsauktorisation. Almega Utbildningsföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation för företag som arbetar med vuxnas lärande och kompetensutveckling.

Auktorisationen är en garanti för yrkesskicklighet och god kvalitet. Det är lättare för dig som kund att värdera de tjänster vi erbjuder. Vi är seriösa och håller god kvalitet samtidigt som det finns bra rutiner om du inte är nöjd med utbildningen. Du som köper en utbildning hos oss har en trygghet i att Utbildningsföretagen har granskat företaget.