Behandlingspedagog byter namn till socialpedagog.

För att säkerställa att alla som arbetar som behandlingspedagog har samma kompetens, har Socialstyrelsen beslutat att införa nationellt krav på yrkestiteln, kursnamn och kursinnehåll. Det betyder att utbildningen Behandlingspedagog ändrar namn till Socialpedagog. Det innebär också att utbildningen får helt nya kursnamn och innehåll.

Ändringen gäller från och med när Myndigheten för yrkeshögskolan beviljar nya starter av utbildningen. Dock vill vi på TUC anamma detta redan nu. Vi har därför beslutat att ändra namn, kursnamn och kursinnehåll så att de som börjar plugga hos oss hösten 2024 har rätt yrkestitel och kompetens när de tar sin examen.

Observera att under en övergångsperiod kommer utbildningen i Jönköping heta Behandlingspedagog/socialpedagog.

Den nya utbildningen sträcker sig precis som tidigare över två år, och är numera på 400 yrkeshögskolepoäng.

De nya kurserna är: