Exakt den kompetens som arbetsmarknaden efterlyser.

Yrkeshögskole­utbildningar

Yrkeshögskolan, YH, är en statlig eftergymnasial utbildningsform och utbildningarna svarar mot ett verkligt behov på arbetsmarknaden och drivs i nära samarbete med arbetslivet. Eftersom yrkeshögskolan är behovsanpassad varierar innehåll och inriktning över tid. Nya utbildningar startar och gamla läggs ner allt eftersom arbetsmarknaden förändras.

Utmärkande för yrkeshögskolan är att de företag och organisationer som är knutna till utbildningarna är aktiva i planering och genomförande. Branschrepresentanter sitter med i utbildningarnas ledningsgrupper. De kan också vara delaktiga genom att hålla i föreläsningar, delta i projekt och erbjuda praktikplatser. En del av en YH-utbildning består av praktik. Det praktiska lärandet inom yrkeshögskolan kallas LIA vilket är en förkortning för ”lärande i arbete”.

Utbildningarnas längd varierar, men de flesta är mellan ett och två år och spänner över en rad olika områden, alla bristyrken.

Samtliga utbildningar är eftergymnasiala och berättigar till studiemedel från CSN. Utbildningarna är avgiftsfria.

Utbildningarna kan leda till en yrkeshögskoleexamen eller en kvalificerad yrkeshögskoleexamen beroende på den nivå som utbildningens innehåll ligger, SeQF 5 eller 6.

Vanliga frågor