General­direktören Magnus Wallerå besökte TUC.

Magnus Wallerå tillträdde tjänsten som generaldirektör på Myndigheten för yrkeshögskolan under hösten 2023. Nu var det dags för ett besök på TUC Yrkeshögskola i Linköping.

Magnus Wallerås besök började tidig förmiddag där han fick sitta ner med personal på vår skola i Linköping. TUC Yrkeshögskolas arbetssätt sticker ut på ett par punkter, något som intresserade Magnus.

Stor framgång med YH-flex

Niclas Andersson, ansvarig för det team som arbetar med YH-flex och uppdragsutbildning berättade om hur det går till hos dem. ”För att skapa goda förutsättningar för att våra studerande ska nå fram till en examen har vi ett eget team för det. Det är en stor process där våra studerande får ett individanpassat upplägg.” förklarade Niclas. ”Hur tänker ni när det kommer till YH-flex? Tycker ni att det ska fortsätta vara en egen del av YH, eller ska den vara inkluderad i alla program?” undrade Magnus vid genomgången. Där såg Niclas fördelar med att behålla den som en egen del. Maria Ahlberg läste YH-flex och fanns på plats under besöket. ”Jag tycker att det är ett fantastiskt sätt att nå examen och att dessutom bli validerad och få sin kunskap på papper var riktigt bra” berättar Maria.

Niclas Andersson berättar om YH-flex för Magnus Wallerå och Håkan Düring. Närvarande i rummet var även Mattias Lind, VD för TUC Yrkeshögskola, Fredrik Wahlbom, Nina Andersson och Pia Olsson
Malin Ahlberg är glad över att fått möjlighet att läsa specialistutbildad undersköterska, psykiatri genom YH-flex.

Samordnande utbildningsledare driver utveckling

Vid första passet fick Magnus även en presentation av TUCs unika yrkesroll samordnande utbildningsledare. Det innebär att varje huvudort har en till två ansvariga utbildningsledare som bidrar till verksamhetens utveckling. ”Genom att jag får tid i min tjänst kan jag hjälpa mina kollegor med omsök och kvalitetsgranskning av våra program. Ibland kan jag komma med en annan infallsvinkel på ett problem som uppstått” berättar Fredrik, samordnande utbildningsledare.

Mötte studerande

Vid rundvandringen i lokalerna träffade Magnus de studerande. I ett av klassrummen fanns en grupp studerande som fick stöd i examensarbetet. Han passade på att fråga hur de tänkte kring sin utbildning, livssituation och om framtiden. Malin Bäckström som läser till socialpedagog berättade att hon hade fått arbete i branschen men behövde examen för att få fast anställning. ”Upplägget har varit bra och jag har kunnat jobba lite vid sidan av, vilket gjort att detta varit möjligt” berättar Malin.

Malin Bäckström och hennes klassrum får stöd i examensarbetet.

Magnus träffade på de blivande underhållsteknikerna som precis tagit en rast och passade på att även höra om deras utbildning och framtidsplaner. ”Får jag fråga hur det kommer sig att du läser med tanke på att du höjer snittåldern något” frågar Magnus en studerande med glimten i ögat.

Hosein Poorsamany med sina 60 plus skrattade och delade gärna med sig av sin historia om hur han kommit till Sverige med en ingenjörsexamen. Han arbetade många år på Siemens men efter nedskärningar fick Hosein gå. ”Jag är så otroligt tacksam för de möjligheter vi har i Sverige. Trots min ålder kan jag utbilda mig helt kostnadsfritt och bli underhållstekniker. Det finns ett persiskt uttryck som lyder; från vaggan till graven ska du alltid jaga ny kunskap” säger Hosein. ”Att jag dessutom får göra det tillsammans med de här underbara människorna är fantastiskt.”

Hosein Poorsmany berättar om varför han läser på TUC

Magnus uppmanade de studerande som han pratade med om att satsa på LIA:n. ”Vi har sett att mer än 50 procent av de studerande får jobb där de har gjort sin LIA. Det är riktigt bra!” säger Magnus Wallerå.

Arbetslivet om samarbetet med TUC

Besöket avslutades med en träff med några representanter från arbetslivet. Markus Erenius från Akria som sitter med i ledningsgruppen för programmet Socialpedagog (tidigare Behandlingspedagog) lyfte fördelarna med att engagera sig i en YH-utbildning. ”Vi har en sån brist på utbildad personal, så här bidrar jag till kompetensförsörjningen och hjälper mig själv och branschen” förklarar Markus.

Markus Erenius från Akria berättar om samarbetet med TUC.

Även Hama Nadhom, medicintekniskt ansvarig på Universitetssjukhuset i Linköping hade identifierat en kompetensbrist när det kommer till medicintekniker och tagit hjälp av TUC Yrkeshögskola. ”Nina Andersson, som är etableringsansvarig på TUC, och jag har arbetat med att ta fram den här utbildningen där vi ser att det inte finns någon annan i sitt slag. Vi har gott om ingenjörer med teoretiska färdigheter men saknar personer med praktiska kunskaper i att serva och laga den medicinska utrustning som finns på sjukhus. Och så ser det ut i hela Sverige” berättar Hama.

Hama Nadhom och Björn Dahlberg från Region Östergötland berättade om att kunna lösa kompetensbristen genom engagemang i en YH-utbildning

Det blev en trevlig förmiddag där vi på TUC fick möjlighet att visa verksamheten och att våra studerande fick dela med sig av sin erfarenhet.