Anna Lövheim vrider på diskussion om hållbarhet.

Under måndagen den 28 november bjöds det på kompetensmingel i Linköping där deltagarna fick ta del av Anna Lövheims tankar kring hållbarhet.

Vill ge tillbaka.

Kvällen startade med mingel där samarbetspartners och TUC Alumner (tidigare studerande) fick möjlighet att nätverka över en bit mat. Pia Olsson, YH-ansvarig på TUC Yrkeshögskola lyfte att det känns bra att kunna ge tillbaka till näringslivet. ”Vi vill visa uppskattning för våra samarbetspartners som lägger ner mycket tid och energi på att stötta i framtagandet och genomförandet av TUCs utbildningar” sa Pia Olsson.

Inbjuden talare för kvällen var Anna Lövheim, hållbarhetsjurist, som har en bakgrund inom offentlig förvaltning. Hon har även varit engagerad inom ideell verksamhet och i näringslivet. ”Anna lyfte den oerhört viktiga hållbarhetsfrågan på ett enkelt men matnyttigt vis” menade Pia Olsson.

Det börjar med människan.

Med utgångspunkt i förverkligande av Agenda 2030 lyfte Anna Lövheim att det börjar med individen. ”Jag liknar det vid vattendroppar som ger ringar på vattnet. Om vi börjar med hållbara människor öppnar vi förutsättningar för ett mänskligare samhälle som leder vidare till mer hållbara livsvillkor, ett hållbart näringsliv och till slut ett livskraftigt klimat” berättade Anna.

Vill få bort klimatskammen.

Anna avrundade föreläsningen med att diskussionen kring klimatskam bör slopas och i stället fokusera på vad vi alla faktiskt gör. ”Om vi fokuserar på allt vi inte gör kommer vi inte vidare. Ser vi vad vi gör och hur vi kan våga ta nästa steg så kommer vi längre” sa Anna Lövheim.

Vi på TUC ser fram emot fler intressanta träffar som öppnar upp för nätverk och inspirerande föreläsningar.