Kompetensutveckling för framtidens arbetsliv

Idag kom, för tredje året i rad, beskedet från Myndigheten för yrkeshögskolan om vilka kurser (tidigare korta utbildningar) som får förtroende att anordnas. Vi på TUC kan glädjande meddela att vi fick 6 kurser och totalt 710 kursplatser beviljade inom flera olika yrkesområden.

Kurserna riktar sig till yrkesverksamma personer som vill uppdatera sin kompetens eller fördjupa sig inom ett specifikt område för att utvecklas i sin roll. Yrkeshögskolans kurser möjliggör för kursdeltagare att kunna arbeta parallellt med kursen då upplägget är på distans och deltid.

”Beskedet innebär att vi på TUC kommer kunna fortsätta tillgodose arbetsmarknaden med relevant kompetens och bidra till individers livslånga lärande, något som gör oss oerhört glada.” Niclas Andersson, teamledare inom korta utbildningar på TUC Yrkeshögskola

Bland de beviljade kurserna finns tre helt nya utbildningar: Elkonstruktion och mekatronik, IT- och informationssäkerhet för administrativ personal och IT-säkerhet för utvecklare. Samtliga av dessa kommer bidra till att kursdeltagarna bättre kommer kunna bemöta de utmaningar de stöter på i sin vardag. Även Välfärdsteknik inom vård och omsorg, E-handel och Hållbar och klimatsmart mat i restaurang har vi fått förnyat förtroende att anordna. Utbildningarna riktar sig till olika yrkesområden men har den gemensamma nämnaren att öka kompetensen inom hållbarhet och digitalisering, något som arbetslivet ofta efterfrågar specifika kunskaper om.

”Vi är så glada att vi fick just de här utbildningarna beviljade. De ligger alla helt rätt i tiden för att både kunna förse arbetslivet med exakt den kompetens de önskar, samtidigt som vi möjliggör för många verksamma människor att kunna hålla sig uppdaterade inför framtidens arbetsliv.” Feven Tesfai, Affärsutvecklingsansvarig på TUC Yrkeshögskola.

De första kursstarterna planeras ske under höstterminen 2022.