TUC Yrkeshögskola fortsätter leverera kompetens!

Äntligen kom den stora dagen vi länge både väntat på och förberett oss för. Dagen då Myndigheten för yrkeshögskolan ger besked om vilka beviljade utbildningar TUC Yrkeshögskola får anordna de kommande åren.

Totalt beviljas TUC Yrkeshögskola 16 utbildningar vilket innebär 36% av de sökta utbildningarna och därmed över snittet och verkligen något att glädjas åt. Utbildningarna är fördelade på fem av våra orter. 3 av utbildningarna är för oss helt nya; Kyl- och värmepumptekniker, Mätningstekniker och Underhållstekniker vilket känns extra roligt.

”Vi på TUC får verkligen tacka näringslivet för den input och det stöd och engagemang som de gett oss när vi arbetat fram dessa utbildningar. Utan deras medverkan hade det inte blivit ett så bra resultat. Att kunna bistå med en utbildning som ger rätt efterfrågad kompetens och som hjälper företagen att trygga sin kompetensförsörjning är fantastiskt givande. Branscherna har ett stort anställningsbehov av kompetent personal och dessvärre svårt att hitta rätt kompetens, då känns det bra att TUC kan bidra med en rekryteringsbas. Extra roligt är det att de har blivit beviljade trots den i år extremt hårda konkurrensen. Nu ser vi fram emot hösten och att våra nya och gamla utbildningar fylls med motiverade studerande.” säger TUC:s affärsutvecklare Carin Magg

Ett gott samarbete med arbetslivet är inte bara avgörande för om en ansökan beviljas av myndigheten, det är även något TUC Yrkeshögskola värderar väldigt högt. Varje beviljad utbildning är därför ett fint bevis på hur väl det samarbetet och dialogen med branschen fungerat.

De beviljade utbildningarna är

Jönköping

Linköping

Stockholm

Tranås

Lidköping

Utbildningssidorna kommer att uppdateras allteftersom.