Uppdragsutbildningar ger dig rätt kunskap.

Utveckla ditt företag inför framtiden.

21 oktober 2020

Vet du om att du som företagare, offentlig aktör eller företrädare för annan organisation kan köpa en yrkeshögskoleutbildning? Du kan endera köpa en hel utbildning eller delar av den, som en uppdragsutbildning. Ett mycket bra tillfälle att utvecklas i yrkesrollen eller höja kompetensen inom det område du eller din personal är verksam inom.

Genom att köpa en hel utbildning har du en utmärkt chans att få rätt kompetens och säkra återväxten inför kommande pensionsavgångar. Saknar du enbart delar av en utbildning köper du en eller flera kurser inom en yrkeshögskoleutbildning. Ett perfekt sätt att hänga med i yrkets utveckling.

Uppdragsutbildning kan anordnas med stor flexibilitet gällande tid, plats och innehåll, så länge de motsvarar ordinarie kursplaner.