Frågor & svar till Nina, etableringsansvarig.

Nina Andersson arbetar som etableringsansvarig på TUC och har i uppgift att planera för de nya program som vi beviljats av Myndigheten för yrkeshögskolan i årets tilldelning. Hon svarar på några frågor om hur beskedet påverkar TUC Yrkeshögskola och hur planeringen ser ut framåt.

Hur ser du på årets beviljande?

Vi är glada och stolta över det fortsatta förtroende som Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) ger oss som utbildningsanordnare. TUC fick 44% i beviljandegrad jämfört med 38% generellt. Vi fick 5, för oss på TUC, helt nya program beviljade: El- och drifttekniker inom kraft- och värmeproduktion, Nätverkstekniker, UX-designer, Samordnare KMA samt Medicintekniker som idag inte finns inom YH. Samtliga beviljade program beviljades med 3 starter vilket är mycket positivt. Flera av utbildningarna är direkt kopplade till den klimatomställning som just nu sker och som är ett prioriterat område inom MYH.  Det känns riktigt bra att vara en del i den omställningen.

Vad innebär det för oss på TUC?

TUC fick 3 starter beviljade på samtliga program vilket ger en stabilitet och kontinuitet i utbildningarna genomförande. Det ger oss möjlighet att långsiktigt jobba med att hitta studerande och på lite längre sikt leverera kompetens direkt ut i arbetslivet. Vi fortsätter att expandera på våra orter samt tillsammans med de studieorter som vi samarbetar med.

Hur ser arbetet ut för dig som etableringsansvarig nu efter beviljandet?

Det är full fart framåt. Det första som genomförs efter ett beviljande är att boka upp ett uppstarts- och informationsmöte med alla de företag som varit delaktiga i framtagandet av ett program. I det mötet säkerhetsställs att vi har en ledningsgrupp samt LIA-platser framöver. Möten genomförs också med vår Inköpsavdelning för tillsättning av föreläsare samt med vår marknadsavdelning för rekrytering av studerande.

Finns det några lärdomar vi kan ta till oss?

Ja, vikten av att följa Myndigheten för yrkeshögskolans prioriterade områden när vi, tillsammans med arbetslivet, arbetar fram nya program och nya kompetenser att utbilda inom.