Digital innehållsproducent – information om särskilt prov

Arbetsprovet innefattar att skapa en påhittad marknadsföringskampanj i två delar, med syfte att attrahera flera unga personer till att flytta till en specifik bostadsort. Orten ska vara fiktiv och alltså inte finnas i verkligheten. Du bestämmer ortens namn och vilka fördelar den har, men måste förhålla dig till ett antal punkter som följer nedan. Observera att allt inlämnat material ska vara på svenska.

Ditt uppdrag

Kommunens politiker har problem att få nya företag att etablera sig på orten. Du har nu fått i uppdrag att ta fram en marknadsföringskampanj för att attrahera fler unga arbetsföra personer i åldrarna 20-40 år att flytta hit, och att även lyckas locka nya företag att etablera sig ser kommunens politiker som en bonus.

Materialet ska presenteras i två delar.

Del 1: Rörligt material, t ex en kort film eller rullande stillbilder på max 1 minut. Filmen/det rörliga materialet ska laddas upp på Youtube som olistad (ej privat), alltså ej offentlig eller sökbar utan endast tillgänglig för den som har tillgång till länken. Vi rekommenderar att presentera det rörliga materialet i liggande format.

Del 2: En kortfattad och säljande text som marknadsför orten. Man behöver inte använda ett ordbehandlingsprogram utan kan med fördel presenteras på annat mer visuellt tilltalande sätt. Bara fantasin sätter gränserna!

Nedan följer de fakta och förutsättningar din marknadsföring ska baseras på:

OBS! Det är inte viktigt vilken typ av utrustning du använder, fokus ska ligga på att använda din fantasi och låt kreativiteten flöda! Det går bra att använda stockmaterial om du inte vill använda egna bilder/filmer, men tänk på att beakta upphovsrättslagen.

Youtube-länk och textpresentation mejlas till [email protected]. Skriv ditt namn i ämnesraden. Vi vill understryka att du ska skicka Youtube-länken till ditt rörliga material och inte bifoga filen till videon då den blir för tung att mejla/öppna. Vi påminner igen om att Youtube-videon inställning ska vara olistad, väljer du privat är det bara du som kan se den, och då har vi ingen möjlighet att bedöma den. Det är också viktigt att du använder samma mejladress som du använde vid din ansökan så att vi kan koppla ihop ditt arbetsprov med dina övriga ansökningsdokument.