Vi tror på din framtid.

Vi tror på allas rätt till utbildning – och allas rätt till att genomföra en utbildning.

Saknar du betyg från gymnasiet?

Har du yrkeserfarenhet men inte de betyg som krävs?

Har du ett annat modersmål än svenska?

Har du provat att studera på högre nivå men inte fått det stöd du behöver?

Hos oss på TUC får du den hjälp du behöver. Vi hjälper dig med din ansökan, och vi finns även här för dig under din resa till examen.

Behörighet och förkunskaper

Alla program har samma krav på grundläggande behörighet. Vissa program har även speciella förkunskapskrav som är olika beroende på vilket program det gäller. Om du saknar den grundläggande behörigheten eller de speciella förkunskapskraven kan du ändå ses som behörig genom annan utbildning, praktisk erfarenhet eller annan omständighet.

Lämna in din ansökan med de betyg och intyg du har, så gör vi en individuell bedömning utifrån just dina erfarenheter.

Har du frågor kring din ansökan? Kontakta då vårt antagningsteam så hjälper de dig. Du når dem på 0140-44 45 10 alt [email protected].

Utbildningsledare

Varje program har sin egen utbildningsledare, som guidar och stöttar dig, från start till examen. Utbildningsledaren har en central del i programmet, och är länken mellan dig, klasskamrater och kursledare.

Individuell studieplan

Ibland kan vissa kurser eller moment i en utbildning kännas utmanande, och då kan man behöva lite extra hjälp eller stöd. Eller så kanske helt enkelt livet kommer emellan ibland. Det har vi förståelse för. Då kan du tillsammans med din utbildningsledare upprätta en individuell studieplan. Denna plan är ett verktyg för att hjälpa dig övervinna svårigheter, eller ta ifatt det du kanske har missat.

Pedagogiskt stöd

Har du en funktionsvariation och behöver stöd för att tillgodogöra dig programmet? Tillsammans med dig skräddarsyr vi det stöd du behöver för att på ett så självständigt och framgångsrikt sätt som möjligt ska klara studierna.

Yrkessvenska

Om du har ett annat modersmål än svenska så har du möjlighet att få undervisning i yrkessvenska. Det betyder att du får hjälp och stöd i de språkkunskaper som krävs för just det yrke du utbildar dig till.