Grafiska element.

Våra grafiska element består av en pratbubbla och en tankebubbla som ofta används ihop för att förtydliga och förstärka TUCs visuella identitet. I kombination med vår typografi och våra profilfärger är elementen verktyg som skapar igenkänning i vår kommunikation. De kan användas i sin helhet, utfallande eller överlappande.

Exempel