Vårt alumninätverk

TUC Alumni är det av våra varumärken som vänder sig till våra tidigare studerande. Vårt alumninätverk har en grafisk profil som är nära besläktad med TUC Yrkeshögskola.

Logotyp

TUC Alumni har en logotyp som finns i två utföranden, en i samma färgställning som TUC Yrkeshögskola och en helvit variant att använda mot mörk bakgrund. Se avsnittet som beskriver förutsättningarna för användande av TUC Yrkeshögkolas logotyp för tydligare beskrivning av exempelvis frizon och storlek.

Färger

Färgskalan för alumninätverket består av ett urval av fyra färger från TUC Yrkeshögskolas profilfärger. Dessa kan kombineras eller användas enskilt för att förmedla TUC Alumnis visuella identitet.

Övrigt

Typografin och de grafiska elementen är samma som de som finns beskrivna för TUC Yrkeshögskola.