Vår logotyp.

Logotypen är den främsta symbolen för vårt varumärke. I den ryms alla de värderingar som vi själva står för. En logotyp som företräder ett starkt varumärke väcker känslor och tankar. Vår logotyp ska väcka tankar om att vi kan erbjuda bra utbildningar som leder till utveckling för individer och företag. En stark logotyp kan i sig självt berätta en historia.

Just för att logotypen är så viktig, är den också helig rent grafiskt. Här finns inga utrymmen för tolkningar, den ska alltid utformas likadant. Vår logotyp symboliserar utveckling – att en människa eller ett företag kan gå in i en utbildning och komma ut ur den som något helt annat. Den gråa hälften av symbolen står för tiden innan utbildningen, och den röda delen symboliserar utveckling och tiden efter utbildningen. Där de båda hälfterna möts, uppstår en “virvel” av kreativitet, kunskap och nyfikenhet.

Logotyp

Detta är vår logotyps grundutförande. Den består av företagsnamnet TUC Yrkeshögskola och ”utvecklingssnurran”. Den känns stilren, men har samtidigt en inbyggd känsla av rörelse. Symbolen kan även användas enskilt där det finns en tillräcklig tydlighet i vem avsändaren är.

Frizon

En logotyp behöver utrymme för att vara tydlig och göra ett gott intryck. Ovan ser du storleken på den frizon som alltid ska avsättas kring logotypen. Här används bokstaven U ur TUC som ett riktmärke och halva symbolens bredd när endast den används.

Storlek

Vår logotyp är utformad för att kunna användas i de flesta sammanhang och storlekar. För att logotypen inte ska upplevas som otydlig finns dock en minsta tillåten storlek. Storleken får inte understiga 25 mm i bredd.

Placering

Vi letar automatiskt efter en avsändare när vi ser marknadskommunikation. Det finns inpräntat i oss att en logotyp oftast befinner sig i ett hörn. Därför ska vi också placera vår logotyp där. Vilket hörn vi ska använda beror mycket på bildlösning och layout. Företrädesvis använder vi nedre högra hörnet.

Bakgrund

Det är inte alltid vår logotyp vilar mot en bakgrund som gör logotypen rättvisa och i dessa fall används en helvit variant.