Typografi.

Vår typografi stärker TUCs profil och därför är det viktigt att använda typsnitten konsekvent i vår kommunikation för att skapa igenkänning och ett starkare varumärke. Man kan med fördel kombinera vikter, storlekar och olika färger för att skapa en tydlig hierarki.

Profiltypsnitt rubrik

Vi har ett profiltypsnitt, som ska bidra till att även våra texter skapar en grafisk igenkänning hos mottagare. Det används i rubriker, grafiskt material samt i devis/tagline och heter Montserrat Bold. Typsnittet är en sans serif av geometrisk karaktär med inspiration från 1900-talets första hälft fast med en modernare känsla.

Profiltypsnitt brödtext

När det gäller brödtexter strävar vi efter tydlighet och hög läsbarhet. Lato är ett lättläst typsnitt som finns tillgängligt i många skärningar och fungerar på webben. Det harmonierar även bra med profiltypsnittet. Sans-serifer uppfattas oftast som moderna och stilrena.

Kompletterande typsnitt

Arial används i mejl, PowerPoint och Word. Punktstorleken i mejl är 10 och kan i PowerPoint och Word anpassas för både rubriker och brödtext.