Omställningsstudiestöd

Det har aldrig varit mer fördelaktigt att bredda sin kompetens.

Från den 1 oktober 2022 kan du som arbetar söka ett omställningsstudiestöd. Det innebär att du som vill utvecklas i din yrkesroll eller helt byta inriktning kan få ekonomiska förutsättningar att genomföra dina studier. Våra utbildningar som börjar 1 januari 2023 eller senare ger rätt till omställningsstudiestödet.

Kortfattad fakta

I takt med att arbetsklimatet utvecklas som en följd av digitalisering, klimatomställning och automatisering, ställs också nya krav på kompetens. Många branscher vittnar om en nuvarande eller kommande kompetensbrist. Syftet med omställningsstudiestödet är att du som arbetstagare ska kunna studera utan att det ska påverka din ekonomi märkbart.

Omställningsstudiestödet består av två delar, ett bidrag och ett lån. Lånet är valfritt och går att avstå från. Bidraget kan utgöra upp till 80% av din lön, upp till ett maxbelopp. Hur mycket du kan få i bidrag och/eller lån beror på vilken inkomst du har. Det finns även vissa andra kriterier för att få studiestödet:

Bra att veta

Det är CSN som har hand om det nya omställnings studiestödet och det är där du ansöker om att få bidraget och lånet.

Du behöver inte veta om du kommer in på den utbildning du söker innan du ansöker om omställningsstudiestöd. Det är först när studierna börjar som CSN betalar ut stödet efter att ha kontrollerat att du är berättigad till pengarna.

Du kan arbeta på deltid vid sidan av studierna men du kan bara få omställningsstudiestöd för den tid du inte arbetar. Det finns däremot ingen gräns för hur mycket du får tjäna samtidigt som du har omställningsstudiestödet.