Yrkeshögskolan delfinansieras med EU-medel.

Europeiska unionens råd, Europaparlamentet och Europeiska kommissionen har enats om ett tillfälligt återhämtningsstöd på totalt 750 miljarder euro.

För att få ta del av medlen ska medlemsstaterna lämna in återhämtningsplaner. Den 27 maj 2021 fattade regeringen beslut om Sveriges återhämtningsplan. Det här innebär att EU-medel delfinansierar statsbidraget för bland annat yrkeshögskoleutbildningar under perioden 2020-2023. Förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan har ändrats med anledning av att EU-medel delfinansierar statsbidraget.

Förordningsändringen trädde i kraft den 10 januari 2022 och omfattar utbildningar som får beslut om att ingå i yrkeshögskolan efter det datumet.

Läs mer på myh.se