De vill arbeta med människor i behov av stöd.

Jag har alltid haft en drivkraft att jobba med människor, att försöka hjälpa ungdomar till en bättre väg. När jag såg utbildningen behövde jag inte tänka en extra gång. Denna utbildning är som klippt och skuren för mig.” säger David Ayaz.

Precis som Elin Sidås och Jessica Eriksson har David en dröm om att få arbeta med människor med olika behov av stöd. De tre har nu pluggat till behandlingspedagog i drygt ett år och innan det är dags för arbetslivet så har vi passat på att prata med dem om utbildningen och framtiden.

Elin Sidås

Som behandlingspedagog arbetar man stödjande, motiverande och behandlande med klienten i centrum, där hen får vara sedd och hörd just där hen är. Jessica berättar ”Det är en otrolig känsla då man ser en klient ändra spår och faktiskt vill ha hjälp och är redo för förändring. Det finns såklart andra stunder som kan vara jobbiga och det är viktigt att man har ett bra team bakom sig.” Elin fortsätter ”Det är en bred utbildning som ger möjlighet att jobba med alla åldersgrupper, från små barn till åldringar. Ett yrke där du kan ge något så stort och betydelsefullt för en annan människa att ord inte kan beskriva. Motivation, kärlek, trygghet och möjligheten för människor att lita på sig själva och sin egen förmåga att utvecklas och ha ett fungerande liv.”

David Ayaz

En betydelsefull del av utbildningen är att två av kurserna är förlagda till en arbetsplats, vilket kallas för Lärande i arbete (LIA). Under totalt 26 veckor får de studerande arbetslivserfarenhet och en djupare förståelse för yrkesrollen och dess arbetsuppgifter. David berättar ”LIA är otroligt viktigt och nyttigt för du kommer in i arbetslivet och får känna på riktigt hur det är att jobba som behandlingspedagog. Du får även möjlighet till ett större kontaktnät som du kan ha användning av efter examen.” Jessica fyller i ”Det är intressant och kul med LIA då man får känna på hur det kan komma att vara senare då man faktiskt jobbar som behandlingspedagog.

Utbildningen ger en bred beteendevetenskaplig grund, där behandlingsmetoder och förhållningssätt, behandlingsarbete och utvecklingspsykologi är centrala delar. Elin, Jessica och David är överens om att som behandlingspedagog ska du brinna för att värna om andra människor, oavsett bakgrund och livssituation. Elin förklarar ”Vi har många olika personligheter och typer i klassen, så det är svårt att säga något exakt som skulle utmärka sig för yrket. Men något slags lugn, självmedvetenhet och viljan att finnas för och hjälpa andra är en bra grund.

Jessica Eriksson

Efter examen kommer David, Elin och Jessica att ha den kompetens som behövs för att på ett ansvarsfullt och självständigt sätt arbeta som behandlingspedagog. Arbetsplatserna är många – skolor, HVB-hem, statliga institutioner, i kommunal öppenverksamhet eller fältverksamhet, inom kriminalvården, kvinnojourer och hem för personer med trauma eller på resursskolor.

Är du också intresserad av att arbeta som behandlingspedagog? Gör då som Jessica, David och Elin. ”Jag är så glad att jag äntligen fick en andra chans att uppfylla en dröm om att läsa till behandlingspedagog. Min klass är underbar, lärare likaså. Det känns bra att få vara studerande på TUC!” avslutar Jessica.