Henrik Krohn ser ett stort behov av IT-säkerhetstekniker.

Medan cyberattacker blir alltmer vanligt förekommande så ökar behovet av personer med rätt kompetens som kan förhindra attackerna. IT-säkerhetsbranschen söker med ljus och lykta efter utbildad personal, vilket Henrik Krohn VD för UCS Cyber Security kan skriva under på.

Säkerheten har inte hunnit med utvecklingen

IT-utvecklingen i Sverige rör sig framåt i rasande takt. ”Sverige ligger i framkant när det kommer till digitalisering, men säkerhetssidan har inte hunnit med den utvecklingen” förklarar Henrik Krohn. Med lång erfarenhet inom svensk IT- och försvarsindustri bidrar Henrik med värdefull input i ledningsgruppen för TUC Yrkeshögskolas program IT-säkerhetstekniker. ”UCS-koncernen har ett samarbete med TUC som går långt tillbaka och har fungerat väldigt bra”.

Utbildningen ligger helt rätt i tiden

Henrik ser mycket positivt på programmet IT-säkerhetstekniker och anser att det är en bra väg att gå när det kommer till att kompetensförsörja säkerhetsindustrin. ”Det är en jättebra utbildning som ligger helt rätt i tiden. Efterfrågan är stor och det finns en resursbrist i branschen” menar Henrik.

Alla företag behöver en IT-säkerhetstekniker

Med det växande hotet av cyberattacker blir samhället mer sårbart. Henrik berättar att IT-säkerheten har fått en helt annan roll i samhället idag. ”Från att IT-säkerhet var något som telekombolagen, försvaret och större organisationer sysslade med så har man sett att alla företag behöver någon som jobbar med IT-säkerhet. Det har gått från “nice to have” till “need to have” för alla organisationer” förklarar Henrik. Med detta sagt hoppas Henrik att personer som känner att de vill jobba med ett meningsfullt yrke hittar till utbildningen. ”Här finns det en möjlighet att göra skillnad och göra samhället säkrare” säger Henrik Krohn.

Ett yrke med stor variation

Yrket i sig öppnar upp för många olika arbetsuppgifter. ”Jag skulle vilja säga att det är ett yrke som kan passa alla” och Henrik understryker att det är ett intresse för IT som bör finnas hos den som söker programmet. ”Kunskaperna ska den sökande få genom utbildningen” menar Henrik.

IT-säkerhetstekniker är en utbildning som erbjuder stor variation. ”Är man mer social så kan man jobba tätt med kunder men för den som vill jobba mer självständigt så finns den möjligheten genom att jobba mer internt och back office på ett företag” förklarar Henrik. När det handlar om IT-säkerhet menar Henrik att en stor del handlar om det förebyggande arbetet där företag jobbar upp rutiner och säkra system. IT-säkerhetstekniker har överblicken om hur hotet kan se ut och hur man förhindrar en attack. ”En annan del är av säkerhetsaspekten kan handla om att man står på utsidan, spelar en angripare för att se om företagets skydd klarar av en hackerattack. Här kommer etisk hackning och social engineering in i bilden, vilket är spännande” berättar Henrik.

Positiv trend med fler kvinnor

Henrik ser en positiv trend i att det kommer in fler kvinnor i IT-branschen som länge ansetts vara en mansdominerad bransch. ”Det berikar om det blir en jämnare fördelning och nu finns det många projekt där man vill skapa nätverk för kvinnor i branschen vilket förhoppningsvis ökar andelen kvinnor” berättar Henrik Krohn, VD på UCS Cyber Security.

Sök idag!

Vill du vara med och göra framtiden säkrare? Är du intresserad av hur man kan säkra upp företag och organisationer för att förhindra cyberattacker? Då ska du söka programmet IT-säkerhetstekniker som ger dig de verktyg för att bli morgondagens hjälte!