Johan specialiserar sig för att få spetskompetens.

När Johan Kjäll Ward nyligen tog examen som undersköterska och kom ut i arbetslivet såg han att behovet av kunniga fotterapeuter inom äldreomsorgen var stor. Nu vidareutbildar han sig till medicinsk fotterapeut för att få spetskompetens.

Johan har trivts bra med att arbeta inom äldreomsorgen. Där mötte han många vårdtagare som hade problem med sina fötter och kände att han skulle vilja ta ytterligare för att få ny kunskap. ”Jag har alltid tyckt att det varit roligt att pilla med fötter, så jag tyckte att det skulle vara kul att läsa till medicinsk fotterapeut” berättar Johan. Han kan tänka sig att stanna kvar inom äldreomsorgen efter studierna på TUC och då få användning för sin kunskap. ”Det finns mycket som man kan göra förebyggande och jag kan även lyfta åtgärder som kan behöva göras” menar han.

Upplägget kring YH-utbildningar och distansstudier var inget nytt för Johan. ”Med distansstudier får du ta eget ansvar och det passar mig bra!” menar Johan. Han hade kunnat plugga närmre hemorten, men när han såg att TUCs Medicinsk fotterapeut var på distans så valde han att söka till den i stället. ”Det passade mig bättre utifrån min familjesituation. Det blir lättare att planera sin egen tid när man har barn” säger Johan och förklarar att han hellre läser distans under längre tid än att vara på plats och arbeta mer intensivt.

Johan går nu andra terminen och känner att han har fått det han förväntade sig. ”Jag har varit väldigt nöjd med de teoretiska genomgångarna. Våra lärare har varit duktiga på att förklara och de har delat med sig av sina erfarenheter. Även gästföreläsarna har varit riktigt bra!” berättar Johan.

Inom kort ska Johan ut på sin första LIA-period där han får arbeta med de praktiska bitarna, men han känner att de dagar som de fått komma till Tranås för praktiska moment har varit givande. ”Det ska bli kul att komma ut på LIA och ta med det vi lärt oss teoretiskt ut i praktiken” säger Johan Kjäll Ward.