Ulrika öppnar egen klinik.

Ulrika Stahre är undersköterska i botten men har de senaste 15 åren arbetat som lärare. För ca två år sedan beslutade hon att det var dags att göra något annat. Då hon även tidigare funderat på att utbilda sig till medicinsk fotterapeut blev hon sugen när utbildningen blev tillgänglig på distans med träffar i hemstaden Tranås. Efter avslutade studier har hon startat en fotvårdsklinik i egen regi.

Ulrika blev antagen till utbildningen medicinsk fotterapeut på TUC sommaren 2018 och tog examen i maj 2020. ”Jag blev jättesugen men trodde inte jag skulle komma in. När jag fick mitt antagningsbesked blev jag jätteglad då detta är något jag funderat över i många år, även innan jag läste till lärare, men det har aldrig blivit av. Att utbildningen ges på distans och med träffar på hemorten fick mig att ta chansen.” berättar hon.

Nytta från tidigare erfarenheter

Ulrika har lång arbetslivserfarenhet och anser att hon under utbildningen kunnat nyttja de erfarenheter hon fått från båda sina tidigare yrkesroller. Som undersköterska har hon kunnat tillämpa erfarenheten från vård- och omsorgsarbetet, men hon har även dragit fördel av sin roll som lärare. ”Att kunna bemöta olika typer av människor är viktigt i det här yrket” menar hon. I klassen Ulrika gick fanns människor med olika bakgrund och från olika platser i landet. Ulrika tycker det var väldigt roligt att lära känna klasskamraterna och vissa har hon fortfarande kontakt med.

Övning ger färdighet

Att Ulrika valde just TUC handlade mycket om att utbildningen ges på distans. Undervisningen sker till största delen online, men det ingår också en fysisk träff varje månad då man får öva på de praktiska momenten i skolans metodrum. I utbildningen ingår också två stycken 6-veckors praktikperioder. ”Man har fått lära sig det man behöver på de fysiska träffarna, men praktikperioderna har varit extra viktiga för att få tillfälle att repetera och öva på det vi fått lära oss i skolan” menar hon.

Flera möjligheter efter avslutad utbildning

Inom några månader efter avslutad utbildning slog hon upp dörrarna till sin egen klinik ”Goa Fötter”, och kundbokningarna började rulla in direkt. ”Det känns naturligtvis väldigt roligt!” tycker Ulrika. Hon jobbar just nu deltid inom hemtjänsten men har som mål att arbeta heltid med sin egen verksamhet framöver. Att styra över sin egen tid och att få arbeta med något hon brinner för var något som lockade Ulrika till att ta steget till att bli egenföretagare. ”Jag behöver inte bli stenrik utan vill bara att det ska rulla på” säger hon. Hon berättar att det är flera i klassen som har startat eget på andra orter. ”Vissa har gått ihop med till exempel en massör på orten för att kunna dela på lokalkostnaden och samtidigt få en arbetskamrat” berättar hon. Att vara egenföretagare passar dock inte alla, och Ulrika påpekar att det finns många andra möjligheter. Till exempel kan man efter avslutad utbildning arbeta på en vårdcentral eller annan vårdinrättning.

Som medicinsk fotterapeut behandlar man fötter helt enkelt, man utför justering av fötter och det kan handla om en enklare behandling eller massage. ”Många äldre promenerar mycket och vill ha sina fötter i gott skick” säger Ulrika. Hon tycker dock det allra roligaste med yrket är att hjälpa dom som har problem och bekymmer med sina fötter, och se till att behandlingen ger resultat. Utbildningen har gett Ulrika nya möjligheter och nya bekantskaper och hon uppmanar andra till att ta steget: ”Tveka inte, man ångrar bara det man inte har försökt.