Psst! För att njuta av allt vår sida har att erbjuda så rekommenderar vi att du byter webbläsare. Här får du smidig vägledning: https://browsehappy.com/

Natalies LIA-dagbok.

Natalie Seyoum bor i Stockholm och läser utbildningen Offentlig upphandlare/inköpare på distans. Hon har tidigare arbetat med service, försäljning och inom flygbranschen. I den knappt 2 år långa utbildningen ingår 22 veckors praktik, sk Lärande i arbete (LIA). LIAn har gett henne de redskap och den kunskap hon behöver för att komma så bra rustad som möjligt till arbetslivet.

LIA:ns höjdpunkt

Jag kan inte nog understryka vikten av att praktiskt få arbeta med det man studerar. Jag har lärt mig så otroligt mycket och utvecklats under den sista LIA-perioden som varade i 12 veckor. Att vara på en arbetsplats och aktivt jobba med den kunskap man har samlat på sig under studietiden är ovärderligt.

“Höjdpunkten” är framför allt upplevelsen av själva praktiken, alla människor jag har mött och alla kontakter jag har fått längs vägen och alla möjligheter som jag faktiskt fått. Det har bara ännu en gång påvisat hur hjälpsamma alla i upphandlings- och inköpsbranschen är.

Förutom att praktiskt få använda mina teoretiska kunskaper så har höjdpunkten verkligen varit att få en stor introduktion till alla kollegor ute i branschen som dagligen aktivt jobbar på en hög nivå för att hela tiden utveckla offentlig upphandling i Sverige. Det har varit en fröjd att få vara på första parkett och se hur det går till och faktiskt själv få vara en del av processen.

LIA:ns reflektion

Precis som jag gick igenom i rubriken ovan, “praktikens höjdpunkt”, vill jag än en gång reflektera och lyfta vikten av vad ett Lärande i arbete (LIA) har för tyngdpunkt för den framtida yrkesrollen. Jag har tidigare studerat en hel del olika ämnen på universitet. Det som jag landade i där och delvis varför jag vände mig till en yrkesutbildning var just för att jag behövde praktisk erfarenhet. Oavsett hur mycket teoretisk kunskap jag lär mig eller försöker få in i mitt huvud så är det oerhört viktigt för mig att jag aktivt kan använda kunskapen på ett praktiskt sätt.

Reflektion av praktiken eller snarare en summering av praktiken är att den är oerhört viktig. Det är något som fattas, inte i alla men i många utbildningar som erbjuds på universitetet. Även Corona har ställt till det för många utav oss, det har varit mycket svårt att hitta en praktikplats. Eftersom praktiken är så en så stor del av vår utbildning är den också väldigt viktig att genomföra trots oförutsedda händelser.

Se till att hitta en praktikplats för dig och en handledare som passar dig. Det är viktigt för dig som individ och din utvecklig för din framtida yrkesroll. Det är även betydelsefullt för handledaren, att personen känner att den har åtagit sig ett ansvar som denne kan fullfölja.

LIA:ns lärdom/aha-upplevelse

Att alla på något sätt gör sin resa, en resa som kommer att se väldigt annorlunda ut för alla kommuner. Det kommer att ta olika lång tid för att uppnå en mer strategisk och hållbar upphandling framöver. Det kommer vara en resa som egentligen aldrig tar slut, för alla verksamheter behöver ständigt utvecklas och förfinas för att bli bättre. Att ha i åtanke är att vår värld runt omkring oss, också kommer leda till att det ständigt kommer bidra till en offentlig upphandling i förändring. Det finns något fint med offentlig upphandling och jag har verkligen förstått vikten av att vi kan lära av varandra. Genom att samarbeta på det sätt som det görs idag, kan leda till att ta svensk välfärd framåt och gemensamt ge den det lyft som behövs.

 • Skapa nya kontakter, LinkedIn är ett bra verktyg för det.
 • Offentlig upphandling är så mycket mer än LOU.
 • Ta vara på tiden, var driven och pusha dig själv för att få en fin utvecklingskurva.

LIA:ns tankeställare

Det var en hel del tankeställare under denna härliga resa, bland annat:

 • Vad behöver jag göra för att bli en bättre upphandlare?
 • Vilken är den rätta metoden att använda inom offentlig upphandling?
 • Ge dig tid och utrymme att fylla en upphandlares skor/roll. Det tar tid att lära sig att bli en strategisk upphandlare… se allt som en lärdom och förfina hela tiden.
 • Var inte rädd för att söka hjälp eller svar från andra.
 • Gör det bästa utav din praktiktid, ta ingenting för givet och var inte rädd för att ta dig an nya främmande arbetsuppgifter.
 • Använd dig av alla källor och sökmotorer som finns tillgängliga för att söka efter bl.a. kunskap, tips, svar, nya metoder.
 • Det sker ständigt förändringar och mycket diskuteras veckovis om nya rättspraxisen, innovationer inom offentlig upphandling med mera. Det är därför viktigt att hålla sig uppdaterad inom det senaste i branschen.

LIA:ns bästa

Wow – alla kontakter, intryck, hejjarop, upphandlingsbloggen där jag bloggat på veckobasis samt min handledare. Listan är lång!

Mina topp tre:

 • Förtroendet från min handledare – det var en bra boost för självförtroendet.
 • Att få stå på egna ben – det pushar en framåt och utmanar en ständigt.
 • Utvecklingskurvan – praktiken ger så mycket kunskap och stärker och vidareutvecklar den teoretiska kunskapsbanken man besitter enormt mycket.

Framtidsplanerna

Jag vill fortsätta jobba som offentlig upphandlare och fylla på med kunskap och erfarenheter längs vägen. Yrket är brett och det finns många områden att fördjupa mina kunskaper inom. Just nu vill jag prova på olika typer av upphandlingar på en kommunövergripande nivå för att på så sätt bredda min upphandlingserfarenhet. Jag vill även bygga på min kunskap med kortare YH-utbildningar som erbjuds inom upphandling.