Vicky tycker att kurserna ger ett mervärde i tjänsten.

Vicky Roos gick kursen Symtomlindring inom palliativ vård, och det är långt ifrån första gången hon väljer att läsa kurser. Vicky berättar varför.

Vill vidare inom yrket

Vicky Roos är specialistutbildad undersköterska inom psykiatri. ”Jag läste programmet på TUC i Bromma och tycker att det fungerade väldigt bra” berättar hon. Hon trivdes så bra med möjligheten att fördjupa sig inom sitt yrke att hon därefter hållit koll på de kurser som ges inom hennes yrkesområde. ”Kunskap är aldrig tung att bära och gör att man får en ökad förståelse för dem jag jobbar med, så jag har hoppat på de kurser som har funkat för mig” förklarar Vicky.

Ser nytta även i nuvarande rollen

Vicky sökte en tjänst på onkologen på Ryhov, men då den var tidsbegränsad valde hon att inte ta den tjänsten. ”Det var därför jag valde kursen Symtomlindring inom palliativ vård, och jag ser att jag har nytta av den även där jag jobbar på Piva A och B (psykiatrisk intensiv och akutvårdsavdelning). Även om jag inte jobbar inom palliativ vård nu så har jag haft användning av kursen i tjänsten. Våra patienter jobbar med mental, social, existentiell och fysisk smärta som påverkar varandra i det mående de befinner sig i där och då, så där finns det mycket gemensamt. Bestämmer jag mig sen för att söka en tjänst inom palliativ vård så ökar ju chanserna att jag får den med denna kurs.”

Väldigt nöjd med kursen

Även innehållet har mött Vickys förväntningar. ”Jenny Leion-Welin som föreläser i kursen är så väldigt engagerad i sitt område och bra på att lära ut på Teams! Jenny har lyft hur vi kommunicerar med patienter som inte mår bra för att det inte ska uppstå ytterligare frågor och även vikten av en god kommunikation i teamet för att vara samspelta så att vi inte missar något som är en viktig pusselbit i att symtomlindra både patient och närstående ” menar Vicky och tycker verkligen att fler borde ta chansen och läsa en kurs. ”Kunskapen har du nytta av i livet och jag har med mig så mycket kring teamarbetet och kommunikation.”

Kan ge tillbaka till kollegor

Att uppdatera sin kunskap är viktigt tycker Vicky. ”Det är lätt att man gör som man alltid gjort och då är det bra att läsa en kurs som friskar upp men också ger ny kunskap. Jag märker ju att det även påverkar mina kollegor. Utifrån deras kunskap och erfarenhet har jag lärt mig massor, och genom att jag nu pratar om min kurs så får även mina kollegor intresse för nya tips och idéer på hur man kan göra utan att jag petar i deras sätt att arbeta” berättar Vicky.

Fler borde läsa kurser

Anledningarna till att läsa kompetensutvecklande kurser är många, menar Vicky. ”Det är ju väldigt smidigt att läsa en kurs på yrkeshögskolan! Dels är det gratis och så är det ett bra upplägg. Man har möjlighet att arbeta samtidigt som man läser kursen då man kan lägga upp när man har möjlighet att sitta med studierna själv under veckorna. Att föreläsningarna varit förinspelade har gjort att jag kunnat lyssna på dem medan jag gjort annat och jag har kunnat lyssna om dem så ofta jag velat – det var väldigt bra!”