De nya phantomdockorna är på plats.

Nu är de nya phantomdockorna på plats på tandsköterskeprogrammet och våra studeranden kan köra igång och öva praktiska moment.

Under början på april fick tandsköterskeutbildningen på TUC Yrkeshögskola ett efterlängtat tillskott i form av fyra phantomhuvuden. Dessa phantomhuvuden är utrustade med olika käkar. De olika käkarna ger möjlighet att öva olika praktiska moment. Med en av käkarna kan de studerande öva avtryck och profylaktiska behandlingar, med en annan

röntgenbildstagning och med ytterligare en käke kan de öva på att lägga bedövning där käken har en inbyggd censor som indikerar när de studerande har träffat rätt med bedövningssprutan. ”Vi har köpt in fyra phantomhuvuden så i Stockholm har vi två huvuden och i Tranås har vi också två att öva på” förklarar Sandra Fritz som är utbildningsledare för tandsköterskeutbildningen i Tranås.

Lärarna och utbildningsledarna ser att detta kommer att underlätta undervisningen då de studerande kan öva de praktiska momenten på ett verklighetstroget sätt. ”Med dessa phantomhuvuden kan våra studerande öva många gånger för att verkligen känna sig trygga när det sedan är dags att genomföra samma moment på en patient” berättar Sandra Fritz.

På huvudbilden syns från vänster utbildningsledarna Caroline Jakobsson, Sandra Fritz och utbildningskonsulten Louise Lago