Vinnarna av Giraffkalven 2023.

I våras kom nyheten om att TUC Yrkeshögskola kommer att uppmärksamma de studerande som skrivit sitt examensarbete med tydlig koppling till Agenda 2030. Priset ”Giraffkalven” tilldelas den eller de studerande vars examensarbete sticker ut och gör skillnad utifrån målen kopplade till Agenda 2030.

Priset tar avstamp i Social Venture Networks Giraffpris som belönar företag eller personer som stuckit ut halsen, gjort något extra modigt och gott för både människor och vår jord. Vi vill också uppmärksamma studerande som arbetat med sitt examensarbete i samma anda.” berättar Pia Olsson som är YH-ansvarig på TUC Yrkeshögskola.

Årets pris gick till Hilda Jonsson och Lisa Wilhelm som båda har utbildat sig till E-commerce Manager.

Juryns motivering:

Examensarbetet är välskrivet och välformulerat och bjuder läsaren på en djupare insikt gällande komplexiteten i att transformera e-handeln mot en mer hållbar framtid. Problematiken och inställningen till hållbarhet hos både kunder och företag ger en tydlig indikation om att e-handeln står inför ett omfattande utvecklingsarbete vad gäller hållbarhet.

Både branschen och konsumenterna (i det här fallet Generation Z) befinner sig i en utvecklingsfas där kostnader ställs mot den etiska aspekten. Hilda och Lisa har gjort ett gediget arbete och lagt ner tid på att få fram underlag och hitta relevanta källor. Ett intressant ämne som man vill veta mer om!

Priset delades ut under Almedalsveckan på Gotland. Patrik Andersson, från Social Venture Network och Pia Olsson, från TUC Yrkeshögskola fanns självklart på plats för att gratulera och dela ut priset till Lisa och Hilda. De båda vinnarna fick varsin statyett i form av en giraffkalv samt att de tillsammans får en prissumma på 5000 kr. Stort grattis Hilda och Lisa!

Giraffkalven

Statyetten av priset ”Giraffkalven” är framtagen på Arbetscentrum i Tranås. Priset belönar den eller de studerande vars examensarbete sticker ut och gör skillnad utifrån målen kopplade till Agenda 2030.