Omställningsstudiestöd

Det har aldrig varit mer fördelaktigt att bredda sin kompetens.

Från den 1 oktober 2022 kan du som arbetar söka ett omställningsstudiestöd. Det innebär att du som vill utvecklas i din yrkesroll eller helt byta inriktning kan få ekonomiska förutsättningar att genomföra dina studier. Våra utbildningar som börjar 1 januari 2023 eller senare ger rätt till omställningsstudiestödet.