YH-flex examen.

Tina är först ut att ta examen genom det nya konceptet YH-flex. Genom validering har hon kunnat tillgodoräkna sig yrkeserfarenhet och utifrån det fått en individuell studieplan som på ett kort och flexibelt sätt lett till examen.