Din möjlighet till utbildning.

Vi tror på din möjlighet till utbildning. Och på din framtid. Saknar du betyg från gymnasieskolan eller har du studerat på en högre nivå utan att få det stöd du behöver? Vi finns här för dig under din resa till examen.

Till dig som saknar behörighet

Upp med hakan, det är inte över än! Går du i tankar på att utbilda dig men saknar behörighet eller förkunskaper? Du har säkert fått nys om att alla våra utbildningar har samma krav på grundläggande behörighet och att vissa till och med har särskilda förkunskapskrav. Men, då vill vi passa på att belysa att du ändå kan ses som behörig genom annan utbildning, praktisk erfarenhet eller annan omständighet. Därför gör vi alltid en individuell bedömning utifrån just dina erfarenheter. Så passa på att lämna in din ansökan med de betyg och intyg du har, så håller vi tummarna för dig!

Till dig som har ett annat modersmål än svenska

Yrkessvenska, vad är det? Kort sagt är yrkessvenska den språkmässiga hjälp du får inför din framtida yrkesroll. Hos oss på TUC är det vi som avgör om du har rätt till stöd i yrkessvenska, och det är därför viktigt att du meddelar oss i ett tidigt skede så att vi kan tillsätta det stöd du behöver för dina kommande studier. Vår tro och förhoppning är nämligen att din möjlighet till yrkessvenska i utbildningen kan göra att du lättare får ett jobb efter examen.

Till dig som har en funktionsvariation

Hos oss på TUC anpassar vi stödet efter dig. Därför är det ena pedagogiska stödet inte det andra likt, och du får hjälpa till att utforma ditt stöd så att det blir så bra som möjligt. Eller till och med bäst, kanske. För att du ska uppnå dina mål, klara dina studier och få din examen. Det är viktigt att du i ett tidigt skede kontaktar oss på TUC och delar med dig av dina behov, så att vi kan ge dig det bästa stödet redan från start. På så vis kommer du efter utbildningen att ha den kompetens arbetslivet efterfrågar. Vi ger dig framtiden. 

Till dig som behöver en klapp på axeln

Ibland kommer livet emellan. Vi vet. Och vi har förståelse. Vissa kurser eller moment kan kännas extra utmanande. När livet händer finns vi här för att ge dig lite extra hjälp eller stöd. Varje utbildning har en egen utbildningsledare som guidar och stöttar dig från start till slut. Så om du behöver övervinna svårigheter eller ta ifatt det du har missat, kan du och din utbildningsledare upprätta en individuell studieplan. Vi gör det tillsammans.

Välkommen till yrkeshögskolan som gör dig attraktiv på arbetsmarknaden.