Hälso- & sjukvård, socialt arbete

Arbetsledning inom socialt arbeteDistans

Den här kursen är utformad för att ge dig en omfattande förståelse och de nödvändiga färdigheterna för att effektivt leda och utveckla verksamheter inom socialt arbete.

Kursen täcker en rad viktiga områden, från lagar och förordningar till hållbar arbetsledning och strategisk marknadsföring.

Ansökan är öppen!
Nyhet!

Arbetsledning inom socialt arbete – sammanfattning

Poäng

50 YH-poäng (20 veckor halvtid)

Utbildningsort

Distans

Kommande kurs

4 november 2024 – 21 mars 2025

Sista ansökningsdag

15 september 2024

Studietakt

Halvtid

Antal platser

45

HalvtidHälso- & sjukvård, socialt arbeteDistans
Kontaktperson: Elizabet Kilic

Beskrivning

Den här kursen ger dig kompetenser för hållbart ledarskap inom socialt arbete. Du får god förståelse för olika ledarstilar som hjälper dig att utveckla din förmåga att leda och inspirera dina medarbetare på ett långsiktigt och hållbart sätt. Du får omfattande kunskaper om arbetsmiljölagens och arbetsrättens regler, vilket är grundläggande för att kunna skapa och upprätthålla en säker och rättvis arbetsmiljö. Du kommer också att lära dig om rättssäker dokumentation och journalföring och få insikt i de specifika lagar och förordningar som styr socialt arbete. I kursen ingår också grundläggande ekonomi och budgethantering för att kunna planera och följa upp verksamhetens mål och resultat.

Du får lära dig om effektiv schemaläggning, vilket bidrar till att maximera användningen av organisationens resurser på ett så effektivt sätt som möjligt. Dessutom kommer du att förvärva kunskaper inom marknadsföring, inklusive analys och strategier, vilket ger dig verktyg för att effektivt nå ut till rätt målgrupper med syfte att attrahera nya medarbetare och även för att kunna marknadsföra den egna verksamheten exempelvis på sociala medier och mässor.

Innehåll

  • Arbetsmiljölag och arbetsrätt
  • Lagar inom socialt arbete
  • Arbetsledning och ledarskap
  • Kommunikation och coachning
  • Ekonomiska principer och budgetering
  • Schemaläggning
  • Dokumentation och journalföring
  • Marknadsföring

Behovet

Behovet av kompetenta arbetsledare inom socialt arbete är stort, då de spelar en avgörande roll i att möta samhällsutmaningar och stödja sårbara grupper. Arbetsmiljöverket betonar vikten av förebyggande insatser inom vård och omsorg, vilket starkt kopplas till ledarskap. Brist på nödvändig kompetens hos arbetsledarna kan negativt påverka organisationens förmåga att effektivt bidra till samhällsutvecklingen och att stödja de mest behövande. Behovet omfattar flera viktiga områden och arbetsplatser, bland annat LSS-verksamheter, HVB-hem och inom äldreomsorgen.

Att studera på distans

Att studera på distans innebär stor frihet, och också stort eget ansvar. Du kan i stor utsträckning själv välja när du ska studera, men du måste alltid vara uppdaterad på aktuella datum för bland annat handledningstillfällen och kunskapskontroller. Inspelade föreläsningar varvas med handlednings- och diskussionstillfällen och utöver det tillkommer tid för självstudier.

Kostnad

Kursen är kostnadsfri och ger rätt till studiestöd från CSN. Eventuellt kan kostnad för kurslitteratur tillkomma.

Utbildningsbevis

Efter avslutad godkänd kurs utfärdas ett utbildningsbevis.

Är du redo?

Upptäck nya färdigheter, följ din passion, och försvinn bort i kunskapens värld. Rusta dig inför livets möjligheter med framtidens verktyg!

Har du några funderingar?

Hör av dig till mig så svarar jag på dina frågor.

Har du frågor om behörighet, ansökan och antagning? Kontakta [email protected] så hjälper vi dig.

Elizabet Kilic

Utbildningskoordinator:
Kurser inom YH
Placeringsort: Jönköping

[email protected]
036-333 64 07