Hälso- & sjukvård, socialt arbete

Kvalitetssäkring inom socialt arbeteDistans

Lär dig dokumentera på ett kvalitetssäkert sätt.

Få kunskaper om kvalitetsledningssystem och hur kvalitetsarbete utförs i praktiken, dokumentation och dokumentationssystem samt yrkesrollens ansvar vid dokumentation.

Ansökan är öppen!

Kvalitetssäkring inom socialt arbete – sammanfattning

Poäng

45 YH-poäng (12 veckor)

Utbildningsort

Distans

Kommande kurs

2 oktober – 22 december 2023

Sista ansökan

20 augusti 2023 men vi tar emot sena ansökningar i mån av plats. Din ansökan behandlas i turordning och först när den är komplett.

Studietakt

50%

Antal platser

40

HalvtidHälso- & sjukvård, socialt arbeteDistans
Kontaktperson: Annica Sjunnesson

Beskrivning

I den här kursen får du verktygen för att på ett kvalitetssäkert sätt dokumentera i din yrkesroll. Innehållet är tydligt kopplad till målen i Agenda 2030 med focus på delmål 3.5. Du får kunskaper och färdigheter inom kvalitetsarbete och kvalitetsutveckling inom de civilrättsliga och offentligrättsliga områdena som ligger till grund för behandlingsarbetet.

Efter kursen är målet att den studerande ska ha specialiserade kunskaper om dokumentation, behovsbedömning, beslutsprocess och genomförande utifrån den enskildes behov. Du lär dig att identifiera och beskriva individers resurser, utvecklingsmöjligheter och förutsättningar för ett självständigt liv. Efter kursen har du fått lära sig att involvera den enskilde i upprättandet av genomförandeplanen samt regelbundet göra uppföljning och utvärdering tillsammans samt kvalitetssäkra den social dokumentationen.

Innehåll

  • Krav på systematiskt kvalitetsarbete och krav på dokumentation i olika socialpedagogiska verksamheter.
  • Dokumentation, behovsbedömning, beslutsprocess och genomförandeplan utifrån den enskildes behov.
  • Agenda 2030 med focus på delmål 3.5.
  • Dokumentation och prioriteringar samt yrkesrollens ansvar vid dokumentation.
  • Kvalitetsledningssystem och hur kvalitetsarbete utförs i praktiken.
  • Under handledning utbyta egna erfarenheter och diskutera i grupp hur begrepp och metoder relaterar till kvalitetsarbetet.

Behovet

Socialstyrelsen har angivit grundläggande bestämmelser för vad som ska dokumenteras inom socialtjänsten. Utifrån dokumentationen görs uppföljning och utvärdering av verksamhetensplanering, genomförande, resultat och kvalitetsutveckling. Det saknas dock kompetens hos medarbetarna för systematiskt kvalitetsarbete inom ramen för yrkesrollens uppdrag för att dokumentera målstyrda genomförandeplaner med betoning på främjandefaktorer och brukarmedverkan.

Även om en verksamhetschef har det fulla ansvaret för systematiskt kvalitetsarbete bör medarbetare ha kompetens för att kunna tolka, göra uppföljningar och löpande uppdatera genomförandeplaner och göra riskbedömningar.

Att studera på distans

Att studera på distans innebär stor frihet, men också stort eget ansvar. Du ansvarar för din studietid och det gäller att ha självdisciplin. Du kan i stor utsträckning själv välja när du ska studera, men du måste alltid vara uppdaterad på aktuella datum för bland annat livetillfällen (dessa spelas in och kan ses i efterhand) samt deadlines för uppgifter. Inspelade föreläsningar varvas med livetillfällen ett par gånger i veckan och utöver det tillkommer tid för självstudier.

Kostnad

Kursen är kostnadsfri och ger rätt till studiestöd från CSN. Eventuellt kan kostnad för kurslitteratur tillkomma.

Utbildningsbevis

Efter avslutad godkänd kurs utfärdas ett utbildningsbevis.

Är du redo?

Upptäck nya färdigheter, följ din passion, och försvinn bort i kunskapens värld. Rusta dig inför livets möjligheter med framtidens verktyg!

Har du några funderingar?

Hör av dig till mig så svarar jag på dina frågor.

Har du frågor om behörighet, ansökan och antagning?
Kontakta [email protected] så hjälper vi dig.

Annica Sjunnesson

Utbildningskoordinator:
YH-flex
Kurser inom yrkeshögskolan
Placeringsort: Linköping

[email protected]
013-344 12 70

Vanliga frågor