Hälso- & sjukvård, socialt arbete

Välfärdsteknik inom vård & omsorgDistans

Få fördjupade kunskaper om digitala stöd som kan tillämpas i vardagen för ökad trygghet och delaktighet.

Kursen riktar sig till dig som arbetar som undersköterska i olika typer av verksamheter inom vård och omsorg, såsom äldreboende, hemtjänst, boende med särskilt stöd, daglig verksamhet eller motsvarande. Den tekniska utvecklingen leder till förändrade arbetssätt och arbetets innehåll ställer krav på nya yrkeskunskaper. Kursen ger kunskapspåfyllnad inom välfärdsteknik och digitalt stöd kopplat till individens behov och ger också kompetens för att handleda medarbetare och medverka i framtagandet av processer och rutiner för nya arbetssätt.

Ansökan är öppen!

Välfärdsteknik inom vård & omsorg – sammanfattning

Poäng

30 YH-poäng (12 veckor)

Utbildningsort

Kursen sker på distans.

Kommande kurs

13 mars – 2 juni 2023

Sista ansökningsdag

22 januari 2023

Pågående kurs

  • 10 oktober – 30 december 2022
  • 14 november 2022 – 3 februari 2023

Studietakt

50%

Antal platser

45

HalvtidHälso- & sjukvård, socialt arbeteDistans
Kontaktperson: Jenny Jakobsson

Kursen ger kunskaper om välfärdsteknik: digital teknik, kognitiva hjälpmedel som underlättar det dagliga vård- och omsorgsarbetet. Du får fördjupade kunskaper om digitala stöd för att kunna implementera och tillämpa dem i vardagen för ökad trygghet, aktivitet, delaktighet och förlängt oberoende. Kunskaper om de lagar, förordning och föreskrifter som reglerar välfärdsteknik samt färdigheter i att reflektera kring etik och värdegrund kopplat till välfärdsteknik lär du dig också. I kursen ingår även omvärldsbevakning inom området.

Innehåll

  • Välfärdsteknik: digitala stöd i vardagen
  • Individuella bedömningar av insatser som inkluderar välfärdsteknik
  • Informations- och samtyckeshantering och uppföljning av insatser som inkluderar välfärdsteknik
  • Lagstiftning, förordningar och föreskrifter som reglerar området
  • Etik och värdegrund kopplat till välfärdsteknik
  • Omvärldsbevakning inom ämnen

Behovet

Kompetens för att handleda och medverka i framtagandet av processer efterfrågas starkt inom vård och omsorg, och så även tekniska kunskaper. Det finns också ett behov av nya arbetssätt med stöd av ny teknik i olika verksamheter.

Att studera på distans

Att studera på distans innebär stor frihet, men också stort eget ansvar. Du ansvarar för din studietid och det gäller att ha självdisciplin. Du kan i stor utsträckning själv välja när du ska studera, men du måste alltid vara uppdaterad på aktuella datum för bland annat livetillfällen (dessa spelas in och kan ses i efterhand) samt deadlines för uppgifter. Inspelade föreläsningar varvas med livetillfällen ett par gånger i veckan och utöver det tillkommer tid för självstudier.

Kostnad

Kursen är kostnadsfri och ger rätt till studiestöd från CSN. Eventuellt kan kostnad för kurslitteratur tillkomma.

Utbildningsbevis

Efter avslutad godkänd kurs utfärdas ett utbildningsbevis från Myndigheten för yrkeshögskolan.

Är du redo?

Upptäck nya färdigheter, följ din passion, och försvinn bort i kunskapens värld. Rusta dig inför livets möjligheter med framtidens verktyg!

Har du några funderingar?

Hör av dig till mig så svarar jag på dina frågor.

Har du frågor om behörighet, ansökan och antagning? Kontakta [email protected] så hjälper vi dig.

Jenny Jakobsson

Utbildningskoordinator:
Kurser inom yrkeshögskolan

[email protected]
0140-44 45 32

Vanliga frågor