Branscher i fokus – del 2

Bygg, anläggning & fastighet
Vill du utbilda dig inom området bygg, anläggning och fastighet? Då har du valt ett område som står inför ett spännande skifte. Branschens utveckling är sannerligen på g här.

Från att historiskt sett varit en relativt konservativ bransch så har den gått till en bransch som satsar på att ligga i framkant. Med en åldrande arbetskraft ser branschen att rekryteringsbehovet är stort. Efterfrågan på arbetskraft med rätt kompetens är väldigt hög. De senaste tio åren har det hänt mycket inom bygg, anläggning och fastighet. Här är ett par av punkterna där man i branschen tagit rejäla kliv framåt.

Klimat- och hållbarhetsfokus öppnar upp för nytänkande

Att bygg-, anläggning- och fastighetsbranschen är viktiga lagspelare i klimatarbetet råder det ingen tvekan om. Både arbetssätt och material anpassas utifrån de behov och krav som ställs. Inom fastighetsbranschen blir uppvärmningen en viktig fråga när det kommer till upprustning av både gamla och nya byggnader. På TUC Yrkeshögskola är hållbarhet och Agenda 2030 en naturlig del i våra utbildningar då arbetslivet efterfrågar anställde med den specifika kompetensen.

Innovativa material

Det har hänt mycket de senaste tio åren inom branschen. Med större krav på gröna och energieffektiva byggmaterial kommer spännande nyheter. Nya material med självläkande förmågor tas fram, förbättrade isoleringsmaterial och nya användningsområden för 3D-skrivare hittas. Med den kompetens som TUCs utbildningar ger kommer du veta vad du behöver för att arbeta så grönt och hållbart för att påverka klimatarbetet.

Ny kompetens efterfrågas med en digitaliserad bransch

Som så många andra branscher så har digitaliseringen gett yrkesrollerna en knuff framåt. Inom bygg och anläggning har man hittat nya sätt att visualisera och planrita byggnader för att optimera processerna. Med nya arbetsmetoder krävs ny kompetens där TUC erbjuder både kurser och program med exakt den kompetens som arbetslivet efterfrågar.

TUC Sweden
”Vi har ett kontinuerligt behov av mätningsteknisk kompetens inom Stadsbyggnadskontorets verksamhet, så att få en mätningsteknikerutbildning till Jönköping känns för oss väldigt bra.”
TUC Sweden
”Vi ser en ökad efterfrågan av VVS-ingenjörer de närmsta åren. Byggandet ökar i hela Sverige, samtidigt som kraven på lägre energianvändning och högre komfort växer. Till detta kan man också lägga alla pensionsavgångar. I Jönköping har vi som målsättning att dubblera vår VVS-konsultverksamhet de närmsta åren, vilket innebär ett stort rekryteringsbehov.”
TUC Sweden
”Vi har god erfarenhet av TUC Yrkeshögskola genom ett långt samarbete. Har anställt flera LIA-studerande från TUC. Adepterna vi hittills rekryterat från TUC är försedda med god kunskapsbas som vi kan bygga vidare på.”

Program inom området

Vill du utbilda dig till ett yrke inom en bransch som skriker efter just den kompetens och kunskap du får genom våra program så har du flera spännande yrkesroller att välja mellan!

Kurser inom området

Är du redan inne i branschen men behöver vässa dina kunskaper inom ett specifikt område så har vi kurserna för dig; Kurser inom YH eller Kurs på tom plats. Samtliga kurser är kostnadsfria och berättigar till studiemedel från CSN.

Kurser inom yrkeshögskolan

Kurser inom yrkeshögskolan är korta, flexibla och kostnadsfria och framtagna i nära samarbete med arbetslivet. Det innebär att de innehåller exakt den kompetens som arbetslivet så stark behöver. Detta är en perfekt möjlighet för dig som vill vidareutvecklas på ett snabbt och smidigt sätt. Distanskurserna går utmärkt att kombinera med arbete.

TUC Sweden
”Tillsammans med TUC har vi skrivit fram utbildningen med dess innehåll och mål. Vi har kunnat vara drivande i arbetat och kunnat styra innehållet för att matcha de behov som våra medlemmar har. Utbildning, de kurser och de mål ligger helt i linje med våra önskemål. Efterfrågan på medarbetare med kompetens inom projektledning är efterfrågat, och att kunna läsa i kombination med befintlig anställning är en mycket bra kombination. Det är ofta dessa lite mer teoretiska kunskaperna som är svåra att lära i ordinarie arbete. Därför finns det ett stort behov av denna utbildning i arbetslivet.”
TUC Sweden
”Kursen är skapad i nära samarbete med arbetslivet, ett arbetsliv som visat stort engagemang och vilja. Denna kurs kommer att bidra till arbetet mot en mer hållbar och klimatsmart framtid.”
TUC Sweden
”Det här är glädjande besked för branschen! Vi har tillsammans med TUC och våra medlemsföretag tagit fram den här kursen eftersom kompetens inom just hållbart byggande, miljö och hållbar arbetsledning är en förutsättning för att byggindustrin ska nå sitt mål att halvera sina klimatutsläpp fram till 2030 samt uppnå nettonollutsläpp år 2045. Kompetensen måste finnas på alla plan men det är ledarna i produktionen som är nyckeln för att nå ut till hela organisationen. TUCs utbildning blir därmed en viktig pusselbit för våra medlemmars framtida kompetensförsörjning.”
TUC Sweden
”Jag blev jätteglad när vi fick beskedet! Vi har haft ett fantastiskt samarbete med branschen och inte minst branschorganisationen Byggföretagen i arbetet med att identifiera behovet, ta fram kursen ”Hållbart byggande och arbetsledning” och skriva ansökan. Detta är ett resultat av tät samverkan mellan näringsliv och utbildningssektorn. Det gläder mig att vi redan i höst kan erbjuda den här kursen för företagen och deras personal. Bygg- och anläggningssektorn har en avgörande roll i klimatomställningen och det är viktigt att alla som jobbar i sektorn har kompetens att bidra till att nå målen i Agenda 2030. Med denna kurs bidrar vi till en hållbar framtid.”
Kurs på tom plats

Kurs på tom plats innebär att du läser en eller flera kurser som ingår i våra längre program, och du pluggar tillsammans med de som läser hela utbildningen. Arbetslivet står bakom våra program och kurser vilket betyder att de ger exakt den kompetens som arbetslivet efterfrågar. Ett bra tillfälle för dig själv eller för någon av dina anställda att få den kompetens som behövs.