Branscher i fokus – del 4

Data/IT
I ingen bransch går utvecklingen så snabbt som i data/IT-branschen. Under de senaste 10 åren har betydande förändringar skett. En del påstår till och med att det aldrig kommer gå så långsamt som idag. Det säger en del om denna föränderliga bransch vars överlevnad styrs mycket av sin förmåga att anpassa sig till ett ständigt nytt klimat.

Som utbildningsanordnare är denna bransch både väldigt spännande, då mycket förändras på kort tid, och samtidigt utmanande då det kan vara svårt i en snabbföränderlig bransch att veta hur ett yrke kan komma att utvecklas i framtiden. Därför är vi extra glada för våra samarbeten med företag i branschen.

Hur datalandskapet förändrats

För 10 år sen började smartphones bli alltmer populära och användandet av sociala medier hade börjat ta plats i våra mobiler. Detta förändrade beteende ledde till att utvecklingen av mobilappar ökade för att möta användarnas behov. Företag och organisationer såg också vikten av att kunna använda insikter och användardata från de populära sociala mediekanalerna. Med den ökade digitaliseringen och datadelningen blev även säkerhet och dataskydd ett givet fokusområde. Att skydda sig mot hot och intrång är något som fortfarande är aktuellt och med specialistkompetens som IT-säkerhetstekniker är man högt eftertraktad på arbetsmarknaden.

Det nya guldet

En trend inom branschen som fick en skjuts av pandemin är det växande behovet för företag att kunna samla in, bearbeta och analysera data. Det var detta behov i arbetslivet som lade grunden för utbildningen Data Manager som startar till hösten. Från flera håll har vi fått höra att ”data är det nya guldet”. Företag som lyckas hantera de insikter som deras data ger dem besitter en guldgruva till lönsamhet, vilket är varför roller inom området kommer kunna vara tongivande på framtidens arbetsmarknad, oavsett om företagen jobbar med handel, försäkringar eller logistik.

Framtiden är ljus

Dataanalys fortsätter framåt att vara ett fokusområde precis som cybersecurity och dataskydd. Det som kommer på stark frammarsch är AI (Artificiell Intelligens) som kommer användas inom många branscher för att exempelvis automatisera processer som kan frigöra tid. Den senaste tiden har det pratats mycket om vilka yrkesroller som kommer påverkas av AI. Kommer vissa bli överflödiga? Kommer folk bli av med sitt jobb på grund av AI? Troligtvis kommer AI förändra arbetsmarknaden. Hur återstår att se. Yrkesroller kan komma att fasas ut, men de kommer då sannolikt ersättas av en ny alternativt utveckla en befintlig roll. En förändrad spelplan gör att vi behöver anpassa oss till nya arbetssätt och ett nytt arbetsklimat. Det har vi gjort i alla tider. De snabba förändringarna har gjort att de inom data/IT har blivit speciellt duktiga på att göra just det, så ur våra ögon ser framtiden ljus ut.

TUC Sweden
”Bristen på webbutvecklare är påtaglig för oss som IT-konsultbolag och vi ser mycket positivt på ytterligare en utbildning i närområdet.”
TUC Sweden
”Det är glädjande att TUC nu kan erbjuda utbildning inom webbutveckling. De senaste årens digitala omställning som skyndats på med anledning av pandemin har ytterligare markerat hur viktig den digitala butiken och presentationsytan är för företag. Webbutveckling har blivit allt viktigare för allt fler och behovet av kompetenta utvecklare kommer fortsätta öka.”
TUC Sweden
“Det är en extrem kompetensbrist på marknaden sedan digitaliseringen har exploderat i Sverige och det är en väldigt eftertraktad yrkesroll. Företagen behöver folk med kommunikationsförmåga som kan koppla ihop teknik och affärsmässighet.”
TUC Sweden
”Det råder stor brist på Systemutvecklare .NET. För att kunna säkerställa framtidens behov av denna kompetens, samt tillgodose våra kunders behov av utveckling av olika interna system behövs det utbildas många, många fler.”

Program inom området

Vill du utbilda dig till ett yrke inom en bransch som skriker efter just den kompetens och kunskap du får genom våra program så har du flera spännande yrkesroller att välja mellan!

Kurser inom området

Är du redan inne i branschen men behöver vässa dina kunskaper inom ett specifikt område så har vi kurserna för dig; Kurser inom YH eller Kurs på tom plats. Samtliga kurser är kostnadsfria och berättigar till studiemedel från CSN.

Kurer inom yrkeshögskolan

Kurser inom yrkeshögskolan är korta, flexibla och kostnadsfria och framtagna i nära samarbete med arbetslivet. Det innebär att de innehåller exakt den kompetens som arbetslivet så stark behöver. Detta är en perfekt möjlighet för dig som vill vidareutvecklas på ett snabbt och smidigt sätt. Distanskurserna går utmärkt att kombinera med arbete.

TUC Sweden
”Fantastiskt roligt att kursen har blivit beviljad! IT-säkerhet är viktigare än någonsin med tanke på den stora förändringen av arbetssätt pga pandemin. Det är många företag som har ökat användningen av digitala lösningar, både för hemarbete och för möten. Vi hör också allt oftare om företag som drabbats av cyberattacker. Inom redovisningsbranschen jobbar vi nu mestadels digitalt och att då få en utbildning som kvalitetssäkrar och förbättrar processer ser jag som mycket positivt.”
Kurs på tom plats

Kurs på tom plats innebär att du läser en eller flera kurser som ingår i våra längre program, och du pluggar tillsammans med de som läser hela utbildningen. Arbetslivet står bakom våra program och kurser vilket betyder att de ger exakt den kompetens som arbetslivet efterfrågar. Ett bra tillfälle för dig själv eller för någon av dina anställda att få den kompetens som behövs.