TUC lanserar två helt nya kurser för framtidens arbetsmarknad.

Idag, torsdag, har vi på TUC Yrkeshögskola fått den glädjande nyheten att två nya kurser har beviljats av Myndigheten för yrkeshögskolan. Totalt beviljas TUC 515 utbildningsplatser, fördelat på 10 olika kurser som alla är utformade för att tillgodose de specifika kompetensbehov som finns inom respektive yrkesområde.

Vi är mycket stolta och glada över dagens besked. Beviljandet visar att vi fortsätter att vara en viktig aktör inom kompetensutveckling. Våra kurser kommer att ge deltagarna de verktyg de behöver för sin fortsatta konkurrenskraft på marknaden. Samtidigt ger det arbetsgivarna en möjlighet att stärka sin position genom att ha medarbetare med uppdaterad kompetens,” säger Niclas Andersson, teamledare för korta utbildningar.

De nya kurserna, Generativ AI inom kommunikation & marknadsföring och Arbetsledning inom socialt arbete är särskilt utformade för yrkesverksamma som vill förbättra eller fördjupa sina kunskaper. Kurserna ges på distans och deltid, vilket gör det möjligt för deltagarna att kombinera arbete med studier. Dessutom är de avgiftsfria för både deltagare och arbetsgivare.

Utöver de nya kurserna har TUC även fått förtroende att återigen anordna de åtta kurserna

Det är otroligt positivt att alla dessa kurser kommer få starta. Det bidrar till högaktuella kompetenser för dagens arbetsmarknad och ger yrkesverksamma en möjlighet till relevant kunskapsfördjupning inom viktiga områden.” säger Nina Andersson, affärsutvecklingsansvarig på TUC Yrkeshögskola.

Merparten av kurserna planeras att starta höstterminen 2024, och vi uppdaterar kurssidan allt eftersom.