YH-flex

Från validering till examen. För dig som har gedigen yrkeserfarenhet och vill ta examen.

Som en del i regeringens satsning på yrkeshögskolan togs i början av sommaren de första stegen i försöksverksamheten YH-flex. YH-flex är till för personer som redan har yrkeskunskaper som motsvarar en betydande del av en yrkeshögskoleutbildning. Syftet med försöksverksamheten är att utveckla modeller för omfattande tillgodoräknande och med tillgodoräknandet som utgångspunkt genomföra individualiserad komplettering mot examen.

TUC Yrkeshögskola har fått beviljat att erbjuda YH-flex på dessa yrkeshögskoleutbildningar:

Behandlingspedagog – Jönköping
Behandlingspedagog – Linköping
Stödpedagog – distans (närträffar Tranås)
Specialistutbildad undersköterska demensvård – distans (närträffar Stockholm)
Specialistutbildad undersköterska psykiatri – distans (närträffar Stockholm)
Specialistutbildad undersköterska psykiatri – distans (närträffar Jönköping)