LIA – Lärande i arbete.

En av grundidéerna med program inom yrkeshögskolan är att kontinuerligt kombinera teori och praktik under hela studietiden. LIA står för Lärande i arbete och är praktik, helt enkelt.

De flesta av våra program innehåller stora delar LIA just för att du ska få prova på att arbeta i yrkesrollen och omsätta de teoretiska kunskaperna från utbildningen i praktiken.

Under LIA:n följer du arbetsplatsens tider och arbetar med det som ingår i kursplanen för LIA. Du söker din egen LIA-plats med stöd av utbildningsledaren. Om du vill göra din LIA på annan ort än studieorten, går det självklart bra. Om du av någon anledning inte hittar en LIA-plats ansvarar vi på TUC för att du får en LIA-plats. TUC kan då erbjuda en LIA-plats inom pendlingsavstånd från din hemort eller studieort.

Få praktisk erfarenhet

Genom att jobba på en arbetsplats utvecklar du både din praktiska och teoretiska kompetens. Du får chans att omsätta det du har lärt dig alltmedan LIA-arbetsplatsen får en extra resurs med ett tillskott på färsk kompetens.

Nätverka i branschen

Under din LIA får du möjlighet att träffa och samverka med yrkesverksamma inom det område du utbildas i. På så sätt får du chans att skapa kontakter, vilket kan bidra till att du lättare hittar jobb efter examen.

Få betydande förståelse

Eftersom många av utbildningarna innehåller mycket praktik, ger den dig en värdefull förståelse för vad som förväntas av dig som yrkesverksam. Detta kan hjälpa dig att göra mer medvetna karriärval och hitta en arbetsplats där du trivs.

Öka dina karriärmöjligheter

Om du som studerande gör ett bra intryck under din LIA kan det öppna upp för möjligheter att få anställning hos företaget efter examen. Många av våra studerande får jobb på den arbetsplats de gjort sin LIA på. Praktiken kan också ge dig en fördel när du söker jobb på andra företag, då du genom LIA:n har fått erfarenhet från en arbetsplats.

TUC Sweden
”Bland dem som arbetar med rekrytering hos oss så lyfts ofta TUC upp i sökandet. Har vi någon som gjort LIA hos oss som skulle passa? De nyexaminerade som vi har anställt har blivit bra rekryteringar.”
TUC Sweden
”LIA är en jättebra chans att få komma ut i arbetslivet och testa på hur och vad yrkesrollen har att erbjuda. Man får insikter och erfarenheter som ger en bra chans att kunna få en anställning.”
TUC Sweden
”En utbildning kan aldrig utvecklas lika snabbt som utvecklingen inom en bransch går och då blir det bra att komma ut i arbetslivet.”
TUC Sweden
”Jag fick jättebra stöd under LIA:n. När min handledare gick på föräldraledighet frågade VD:n om jag var intresserad av att fortsätta os dem då de varit nöjd med hur jag jobbat under min praktik. Det känns så skönt att få den responsen.”
TUC Sweden
”Vi har bra kontakt med TUC och har haft flera studerande hos oss på praktik. Det har fungerat bra och i flera fall så har det lett till en anställning vilket är mycket trevligt!”
TUC Sweden
”Lärande i arbete (LIA) gav mig möjlighet att marknadsföra mig själv för en framtida arbetsgivare. Jag kunde under mina tre LIA-perioder se mitt eget lärande och det gjorde att både jag och min arbetsgivare kände oss trygga att gå vidare till en anställning på min LIA-plats.”
TUC Sweden
”Förutom att praktiskt få använda mina teoretiska kunskaper så har höjdpunkten verkligen varit att få en stor introduktion till alla kollegor ute i branschen som dagligen jobbar på en hög nivå. Det har varit en fröjd att få vara på första parkett och se hur det går till och faktiskt själv vara en del i processen.”

Ur en LIA-studerandes handbok

Genom sin praktik har Natalie fått de redskap och kunskap hon behöver för att komma rätt rustad ut i arbetslivet.

LIA som framgångsfaktor

Lukas, Moa och Michael har alla fått jobb redan innan examen. Allt tack vare den praktik som ingår i deras utbildningar.