Exakt den kompetens som marknaden efterlyser

Utbildningar & kurser inom YH.

Utmärkande för yrkeshögskolan är att de företag och organisationer som är knutna till utbildningarna är aktiva i planering och genomförande. Branschrepresentanter sitter med i utbildningarnas ledningsgrupper. De kan också vara delaktiga genom att hålla i föreläsningar, delta i projekt och erbjuda praktikplatser. En del av en YH-utbildning består av praktik. Det praktiska lärandet inom yrkeshögskolan kallas LIA vilket är en förkortning för ”lärande i arbete”.