Ekonomi, administration, försäljning

TullspecialistStockholm

Med specialistkunskap inom tullområdet besitter du kunskaper som arbetsmarknaden efterlyser.

Som tullspecialist arbetar du inom tullområdets alla olika delar och har den specialistkompetens som efterfrågas. Sverige är en liten, konkurrenskraftig och exportberoende nation och den internationella handeln är viktig för landets sysselsättning, ekonomi och välstånd. Tull är ett komplext område som omfattar en bredd av flera myndigheters krav. Specialistkunskaper efterfrågas och kompetensbristen är stor. Starta din framtid som tullspecialist i höst!

Ansökan stängd, se information nedan om kommande utbildningsstarter.

Praktik 9 veckor

Tullspecialist – sammanfattning

Poäng

300 YH-p (60 veckor, ca 1,5 år)

Utbildningsort

Platsbunden i Stockholm

Kommande utbildningsstarter

September 2024 – januari 2026 – ansökan öppnar i december/januari

Pågående utbildning

  • September 2022 – januari 2024
  • Augusti 2023 – december 2025

Antal platser

35

Behörighet

För mer information om behörighet, särskilda förkunskaper och urval, se fliken ”Behörighet” här ovan.

HeltidEkonomi, administration, försäljningStockholm
Kontaktperson: Christina Myhre Tonelli
Dolt innehåll
Detta innehåll har dolts med anledning av dina inställningar för cookies.
För att visa detta innehåll måste cookies för Marknadsföring accepteras.

Vad arbetar du med?

I din yrkesroll kan du arbeta i samtliga steg av tullproceduren som bland annat innehåller import- och exportprocessen, praktisk tullhantering, tulldeklarationer, regler och tullförfaranden, tillstånd, myndighetskontakter, import- och exportrestriktioner. På ett självständigt sätt planerar och genomför du en import och export, och du ansöker om tillstånd och licenser vid behov.

Du har kunskap om den tullagstiftning som gäller inom Sverige, Norge och EU och du arbetar med internationella betalningsrutiner, frihandelsavtal och olika tulltillstånd. Vilka faktorer som påverkar ett företags ekonomi såsom företagets redovisning, bokslut och planering lär du dig också. Genom din kunskap om vilka regler som tillämpas förhindrar du att vissa produkter exporteras till länder som anses vara politiskt instabila eller som är hot mot freden i området eller världen.

I ditt yrke kan du ha en rådgivande roll för att se behovet och bygga gynnsamma strategier tillsammans med företagen. Du kan även förklara vilken påverkan och effekt de olika tillvägagångssätten har, du kan klassificera varor och kommunicera affärsmässigt inom området.

LIA – Lärande i arbete

Under nio veckor kommer dina studier vara förlagda till en arbetsplats på så kallat Lärande i arbete, LIA. Under denna period får du insikt om branschen, yrkesrollen och arbetsmiljön och du utbildas i skarpt läge. Du får praktiskt fördjupa dig inom tullproceduren och du får bland annat tillämpa de teoretiska kunskaperna inom import och export.

Efter examen

Med den här heltäckande utbildningen har du en ljus framtid inom yrket. Tull är ett komplext område och behovet av personer med rätt kompetens inom området är mycket stort. Dessutom väntar stora pensionsavgångar som ska ersättas.

Utbildningen gör det möjligt för dig att arbeta som tullspecialist, tulldeklarant, tullagent, tulladministratör, tullkoordinator, custom operations specialist, tullspeditör, export- och/eller import-deklarant eller trade compliance officer/manager. Du kommer kunna arbeta inom alla företag som har en roll i den internationella leveranskedjan. Yrkesrollen finns också i internationellt agerande tillverknings- och handelsföretag, logistikföretag samt transportföretag och deras agenter inom sjö, flyg, järnväg och landsväg.

På Tullverket finns även roller som tullinformatör, tullinspektör och tullhandläggare. Du kan även arbeta utomlands som internationell speditör mot icke EU-länder där tullkunskaperna är ett extra plus för att under några år få en ännu vidare syn på logistikflödet och sedan specialisera sig ytterligare.

Litteratur

Du som studerar hos oss, har förmånen att köpa böcker på bokus.com till rabatterat pris. Rabattkod får du när du börjat plugga.

Om du vill veta mer

Välkommen att kontakta oss om du har några frågor.

TUC Sweden
“Det finns inga andra utbildningar idag som täcker vårt kompetensbehov. IKEA anser att det finns ett stort behov av kompetensen i och med den nya tullagstiftningen där man nämner att personer, verksamma inom tull, ska ha dokumenterad kompetens.”

Har du några funderingar?

Hör av dig till mig så svarar jag på dina frågor.

Har du frågor om behörighet, ansökan och antagning? Kontakta [email protected] så hjälper vi dig.

Christina Myhre Tonelli

Utbildningsledare för:
Logistiker
Tullspecialist
Placeringsort: Stockholm

[email protected]
08-515 118 53

Vanliga frågor