Teknik, tillverkning, drift, underhåll

ElkonstruktörLinköping

Yrket för dig som vill arbeta med CAD och 3D modellering.

Utbilda dig till elkonstruktör och vi kan garantera dig ett varierat yrkesliv med stora karriärmöjligheter. Som elkonstruktör är du en nyckelperson i processen, från specifikation till ritning och färdig produkt och du skapar ritningar för den el som finns i alla typer av maskiner, byggnader och miljöer. Du arbetar med utredningar, utveckling, framtagning och underhåll av produkter där design, installation och verifiering ingår. Arbetslivet har varit med och tagit fram programmet vilket gör att du får rätt kompetens, både teoretiskt och praktiskt.

Öppen för sen ansökan!
Praktik 22 veckor

Elkonstruktör – sammanfattning

Poäng

420 YH-p (84 veckor, ca 2 år)

Studiefart

Programmet är en heltidsutbildning och du får räkna med att lägga ca 40 timmar/vecka på studier. Du är vanligtvis i skolan 2-3 dagar i veckan, resterande tid är självstudier.

Antal platser

30 platser
YH-flex: 10 platser

Utbildningsort

Platsbunden i Linköping

Kommande utbildningsstart

  • September 2024 – maj 2026
  • September 2025 – maj 2027

Sista ansökningsdag

17 april 2024 men vi tar emot ansökningar i mån av plats. Din ansökan behandlas i turordning och först när den är komplett.

Pågående utbildning

  • September 2022 – maj 2024
  • September 2023 – maj 2025

Utbildningen finns även som

Distans med träffar i Skellefteå

Behörighet

För mer information om behörighet, särskilda förkunskaper och urval, se fliken ”Behörighet” här ovan.

HeltidTeknik, tillverkning, drift, underhållLinköping
Kontaktperson: Carina Andersson Franzén

Vad arbetar du med?

I din yrkesroll arbetar du med konstruktionsverktyg som CAD och 3D modellering, för att skapa bra underlag för projektens framtida arbete. Det betyder att du är med och skapar elkonstruktioner från allra första början. Att göra tekniska ritningar, lösa tekniska problem och samordna upphandlingar av elsystem blir din vardag, samtidigt som du upprättar handlingar och ritningar.

Elkonstruktion handlar även om att projektera både kostnads- och energieffektiva maskiner, elinstallationer, säkerhetstekniska övervaknings-, larm- och passagesystem. Du lär dig hur avtal med olika parter kan se ut, hur de formuleras och hur de fungerar. Du kan också tolka lagar och normer och sköta juridiska relationer. Programmet ger dig kunskap i att omsätta kundens krav och önskemål till tekniska systemlösningar, och även att analysera och föreslå förbättringar utifrån ett tekniskt och ekonomiskt perspektiv.

Som elkonstruktör har du kundkontakt och därför får du verktyg och metoder för att kommunicera både muntligt och skriftligt, samtidigt som du kan lyssna och ge feedback beroende på målgrupp och kulturer. För att arbetsplatsen ska vara säker, arbetar du kontinuerligt med arbetsmiljöarbete. Branschens krav ändras ständigt och som elkonstruktör analyserar och anpassar du arbetet utifrån det. Du tar även hänsyn till aktuell forskning, den tekniska utvecklingen, näringslivet, miljön och kundens behov i ditt arbete.

Under flera år har efterfrågan varit större än tillgången och det är svårt för företagen att hitta personal med kompetens inom elkonstruktion. Utbildningen ger dig just detta, och efter examen är du som elkonstruktör, elprojektör eller eldesigner mycket efterfrågad. Din arbetsplats kan vara offentliga sektorn, industrin eller fastighets- och byggbranschen.

Auktorisation lågspänning (AL)

Omfattar alla elinstallationsarbeten på lågspänningsanläggningar.

Programmets teoretiska kurser motsvarar Elsäkerhetsverkets krav på den teoretiska delen för Auktorisation lågspänning (AL). Du kan ansöka om auktorisation lågspänning hos Elsäkerhetsverket.

LIA – Lärande i arbete

En viktig del av utbildningen är Lärande i arbete (LIA) och är yrkeshögskolans motsvarighet till praktik. Det innebär att du som studerar, praktiskt tillämpar och lär dig ditt yrke ute på en arbetsplats. Du får handledning av personal som arbetar i yrkesrollen och du följer arbetsplatsens rutiner. Cirka en tredjedel av utbildningen är LIA där du lär dig yrkesrollen. LIAn är en mycket uppskattad del av utbildningen och ger dig en viktig och bra förståelse för vad som förväntas av dig som yrkesverksam. Den kan också ge dig värdefulla kontakter i arbetslivet som du kan ha nytta av efter examen.

I de flesta fall kan du välja att göra din LIA på den ort som passar dig. Om det inte finns företag på din hemort som anställer yrkesrollen du utbildar dig till, kan du behöva genomföra LIA på annan ort. Du kan då ansöka om merkostnadslån hos CSN

YH-flex

YH-flex är för dig som har väsentlig yrkeserfarenhet inom området och som genom validering och komplettering av kompetens vill nå examen. Efter att vi genom validering kartlagt dina erfarenheter, matchar vi din reella kompetens med kursplanerna i den yrkeshögskoleutbildning du har sökt. Detta för att skapa en individuell studieplan med kompletterande studier för att uppnå examen. På så sätt får du examen och den kompetens du tidigare saknat. Valideringen sker på TUC Yrkeshögskola i Linköping, och efterföljande studier läser du på distans med fysiska träffar (sk närträffar) i Linköping. Läs mer om YH-flex här.

Behörighetsgivande förutbildning

Syftet med behörighetsgivande förutbildning (BFU) är att bredda vägen in till yrkeshögskolan och att ge den studerande kunskaper som motsvarar de krav på behörighet som krävs för utbildningen. Om det blir aktuellt att genomföra en förutbildning kommer vi att se över de ansökningar som inkommit där man saknar en eller flera av de särskilda förkunskaperna. Vi skapar då en ansökan till förutbildningen åt dig som sökande. Det är ett begränsat antal platser och vi använder urval för att rangordna vilka som ska erbjudas en plats till förutbildningen. Andra program som kan komma att erbjudas BFU.

Dator

Till dina studier rekommenderar vi en PC, då MAC inte är kompatibelt med de program som kommer att användas. Vi ser gärna att PC:n har följande specifikationer:

  • RAM 16GB
  • Datormus

Ett program åt gången

Du kan endast läsa en heltidsutbildning i taget hos oss på TUC. Har du tackat ja till en erbjuden plats och blir erbjuden plats på ytterligare en utbildning som du hellre vill läsa, behöver du tacka nej till den första för att ha möjlighet att tacka ja till den nya.

Litteratur

Du som studerar hos oss, har förmånen att köpa böcker på bokus.com till rabatterat pris. Rabattkod får du när du börjat plugga.

Om du vill veta mer

Välkommen att kontakta oss om du har några frågor.

TUC Sweden
“Nu har vi en skräddarsydd utbildning med rätt nivå och bra längd med mycket praktiska moment och mycket LIA, som gör att vi har personer som snabbt kan komma in i sin yrkesroll och bli en del av teamet på kort tid.”
TUC Sweden
“Behovet av elkonstruktörer är stort på arbetsmarknaden, marknadens behov av kostnadseffektiva och energieffektiva materialhanteringslösningar ökar snabbt.”
TUC Sweden
“Vi ser i samhället en enorm ökning i framtiden av elbesparande verksamheter, och det kommer att finnas hur mycket arbete som helst inom el.”

Är du redo?

Upptäck nya färdigheter, följ din passion, och försvinn bort i kunskapens värld. Rusta dig inför livets möjligheter med framtidens verktyg!

Har du några funderingar?

Hör av dig till mig så svarar jag på dina frågor.

Har du frågor om behörighet, ansökan och antagning? Kontakta [email protected] så hjälper vi dig.

Carina Andersson Franzén

Utbildningsledare för:
CAD-konstruktör inom mekanik
Elkonstruktör
Placeringsort: Linköping

[email protected]
013-344 12 68

Ord från näringslivet

God idé att ta emot LIA-studerande

Alisa Turcinhodzic arbetar som elkonstruktör på Sweco och har under flera år samarbetat med TUC Yrkeshögskola då hon har tagit emot studerande som ska ut på LIA. Flera av dessa har kommit att bli hennes kollegor.

Ett kreativt och roligt yrke

Marias teknikintresse ledde henne till elkonstruktör.

Maria Melén hade ingen tidigare erfarenhet av ellära eller CAD-konstruktion, men hon har alltid varit intresserad av teknik.

Ett framtidsyrke för dig med teknikintresse

Olle och Anton berättar

”Som elkonstruktör har du en varierande och relativt fri yrkesroll. Det passar dig som är teknikintresserad och som gillar utmaningar och variation.”

Liknande utbildningar